Visa allt om Rybeck Marin-Consult Aktiebolag
Visa allt om Rybeck Marin-Consult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 128 1 567 2 458 2 457 2 822 1 940 341 1 677 2 963 3 844
Övrig omsättning 126 125 - 153 - - - 55 60 310
Rörelseresultat (EBIT) -242 -166 359 697 1 070 -635 -1 718 -736 -128 804
Resultat efter finansnetto -233 -147 360 697 1 073 -647 -1 731 -751 -137 786
Årets resultat 28 1 270 493 467 509 57 72 236 414
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 528 2 215 756 421 416 399 489 461 465 552
Omsättningstillgångar 1 434 2 197 3 586 3 654 3 595 3 235 2 361 2 248 2 494 2 239
Tillgångar 3 962 4 412 4 342 4 074 4 010 3 634 2 850 2 709 2 959 2 792
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 192 3 164 3 163 2 892 2 400 1 933 1 424 1 367 1 461 1 225
Obeskattade reserver 550 805 845 835 810 688 530 622 681 622
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 221 443 334 347 801 1 013 896 720 818 945
Skulder och eget kapital 3 962 4 412 4 342 4 074 4 010 3 634 2 850 2 709 2 959 2 792
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 709 735 540 750 780 960
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 417 501 703 691 0 483 309 320 712 533
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 178 200 222 227 213 594 497 577 720 742
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0
Omsättning 1 254 1 692 2 458 2 610 2 822 1 940 341 1 732 3 023 4 154
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 564 522 819 819 941 647 114 559 741 1 922
Personalkostnader per anställd (tkr) 312 248 330 338 336 627 464 570 578 1 155
Rörelseresultat, EBITDA 198 219 557 814 1 172 -499 -1 576 -625 -35 936
Nettoomsättningförändring -28,02% -36,25% 0,04% -12,93% 45,46% 468,91% -79,67% -43,40% -22,92% -%
Du Pont-modellen -5,88% -3,33% 8,27% 17,13% 26,76% -17,47% -60,25% -27,13% -4,26% 28,83%
Vinstmarginal -20,66% -9,38% 14,61% 28,41% 38,02% -32,73% -503,52% -43,83% -4,25% 20,94%
Bruttovinstmarginal 100,00% 98,85% 100,00% 97,96% 99,65% 99,48% 97,36% 100,00% 99,90% 90,79%
Rörelsekapital/omsättning 107,54% 111,93% 132,30% 134,60% 99,01% 114,54% 429,62% 91,12% 56,56% 33,66%
Soliditet 91,39% 85,95% 88,03% 86,09% 74,74% 67,15% 63,67% 66,99% 65,95% 59,92%
Kassalikviditet 648,87% 495,94% 1 073,65% 1 031,12% 439,33% 311,15% 254,13% 297,36% 295,23% 228,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...