Visa allt om Fredrik Gustafsson Hälsa AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 9 829 6 941 6 416 5 902 5 184 491 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - 14 -
Rörelseresultat (EBIT) 494 322 172 103 -261 -181 -51 -57 -267 -95
Resultat efter finansnetto 480 312 155 78 -288 -183 113 -53 158 -156
Årets resultat 404 312 155 78 -288 -183 113 -53 158 -98
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 48 5 52 76 100 121 0 0 0 1 302
Omsättningstillgångar 2 572 1 491 1 180 1 000 776 1 082 986 749 1 008 16
Tillgångar 2 620 1 497 1 232 1 076 876 1 203 986 749 1 008 1 318
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 737 333 21 -134 -212 76 961 848 900 742
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 028 528 589 468 543 618 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 855 636 622 741 545 508 25 -99 108 576
Skulder och eget kapital 2 620 1 497 1 232 1 076 876 1 203 986 749 1 008 1 318
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04 2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - 200 110 51 23 0 0 0 0 10
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 726 1 024 937 890 837 63 24 22 172 14
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 509 380 358 319 285 24 8 7 53 6
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 780 0 0 0
Omsättning 9 829 6 941 6 416 5 902 5 184 491 0 0 14 0
Nyckeltal
Antal anställda 6 4 3 3 3 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 638 1 735 2 139 1 967 1 728 491 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 376 405 478 428 387 88 32 29 225 -
Rörelseresultat, EBITDA 512 370 196 127 -237 -181 -51 -57 -261 -93
Nettoomsättningförändring 41,61% 8,18% 8,71% 13,85% 955,80% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 18,85% 21,51% 13,96% 9,57% -29,79% -14,88% -% -% -% -%
Vinstmarginal 5,03% 4,64% 2,68% 1,75% -5,03% -36,46% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 45,08% 45,83% 44,62% 45,04% 44,27% 32,79% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 17,47% 12,32% 8,70% 4,39% 4,46% 116,90% -% -% -% -%
Soliditet 28,13% 22,24% 1,70% -12,45% -24,20% 6,32% 97,46% 113,22% 89,29% 56,30%
Kassalikviditet 166,20% 119,18% 86,01% 61,27% 54,86% 100,59% 3 944,00% -% 933,33% 2,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...