Visa allt om H K Svetsmekano Aktiebolag
Visa allt om H K Svetsmekano Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 7 882 9 077 9 886 8 524 13 379 12 074 7 680 14 615 13 067 11 655
Övrig omsättning - - - - 65 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 264 -22 797 33 705 616 -385 1 150 482 77
Resultat efter finansnetto 190 -92 682 -100 574 488 -501 949 256 -131
Årets resultat 130 60 390 28 310 357 25 533 389 174
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 773 3 312 3 765 4 286 4 801 4 223 4 727 5 296 5 635 5 226
Omsättningstillgångar 5 850 6 016 6 152 5 302 5 944 6 954 5 029 6 608 6 224 5 786
Tillgångar 8 623 9 327 9 917 9 588 10 745 11 177 9 757 11 903 11 859 11 012
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 578 3 448 3 388 2 998 3 370 3 459 3 102 3 477 3 344 2 955
Obeskattade reserver 0 0 176 0 146 0 0 541 351 656
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 418 1 710 2 002 2 294 2 586 2 878 3 170 3 462 3 662 3 954
Kortfristiga skulder 3 627 4 169 4 351 4 294 4 643 4 839 3 484 4 423 4 503 3 447
Skulder och eget kapital 8 623 9 327 9 917 9 588 10 745 11 177 9 757 11 903 11 859 11 012
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 960 1 000 800 950 1 056 840
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 3 241 3 584 3 431 3 150 2 469 2 075 2 021 2 449 2 433 2 122
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 386 1 289 1 339 1 222 1 699 1 488 1 147 1 883 1 891 1 680
Utdelning till aktieägare 400 0 0 0 400 400 0 400 400 0
Omsättning 7 882 9 077 9 886 8 524 13 444 12 074 7 680 14 615 13 067 11 655
Nyckeltal
Antal anställda 11 11 11 10 11 10 10 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 717 825 899 852 1 216 1 207 768 1 329 1 188 1 060
Personalkostnader per anställd (tkr) 425 446 437 444 472 459 402 484 477 426
Rörelseresultat, EBITDA 802 516 1 318 607 1 462 1 120 183 1 753 1 048 662
Nettoomsättningförändring -13,17% -8,18% 15,98% -36,29% 10,81% 57,21% -47,45% 11,85% 12,11% -%
Du Pont-modellen 3,10% -0,13% 8,14% 0,58% 6,97% 5,70% -3,86% 9,97% 4,60% 1,04%
Vinstmarginal 3,39% -0,13% 8,16% 0,66% 5,60% 5,28% -4,91% 8,12% 4,17% 0,98%
Bruttovinstmarginal 73,53% 69,68% 72,50% 68,51% 59,74% 57,97% 67,77% 56,41% 57,61% 55,01%
Rörelsekapital/omsättning 28,20% 20,35% 18,22% 11,83% 9,72% 17,52% 20,12% 14,95% 13,17% 20,07%
Soliditet 41,49% 36,97% 35,55% 31,27% 32,36% 30,95% 31,79% 32,48% 30,33% 31,12%
Kassalikviditet 130,02% 135,09% 136,38% 116,30% 123,50% 133,93% 141,04% 146,69% 136,00% 163,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...