Visa allt om Aktiebolaget Pema Metall
Visa allt om Aktiebolaget Pema Metall

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 17 443 11 774 12 803 9 395 13 615 3 878 28 828 17 523 10 839 9 869
Övrig omsättning 47 15 151 121 212 - 338 95 33 -
Rörelseresultat (EBIT) 558 344 372 611 495 -2 107 2 872 1 836 982 413
Resultat efter finansnetto 472 227 261 446 278 -2 230 2 713 1 801 926 332
Årets resultat 419 215 2 1 117 -229 1 318 779 673 369
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 206 1 685 1 889 2 154 2 456 2 797 2 982 2 172 1 316 871
Omsättningstillgångar 5 886 8 274 5 335 10 923 5 827 9 010 8 122 9 328 7 942 8 024
Tillgångar 7 091 9 959 7 224 13 076 8 283 11 807 11 103 11 500 9 257 8 895
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 888 1 469 1 254 1 252 1 251 1 134 2 363 1 295 1 166 1 092
Obeskattade reserver 728 801 856 601 161 0 2 001 1 090 376 389
Avsättningar (tkr) 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 622 1 836 715 795 2 459 967 4 034 262 322 382
Kortfristiga skulder 3 849 5 852 4 399 10 428 4 412 9 705 2 705 8 853 7 394 7 031
Skulder och eget kapital 7 091 9 959 7 224 13 076 8 283 11 807 11 103 11 500 9 257 8 895
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 542 545 - - - 554 815 862 766 650
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 491 2 187 2 212 2 310 2 764 1 968 2 331 1 902 1 500 1 117
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 121 1 041 849 910 1 133 1 171 1 627 1 496 1 342 1 093
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 000 250 650 600
Omsättning 17 490 11 789 12 954 9 516 13 827 3 878 29 166 17 618 10 872 9 869
Nyckeltal
Antal anställda 9 8 7 7 9 8 10 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 938 1 472 1 829 1 342 1 513 485 2 883 2 503 1 548 1 645
Personalkostnader per anställd (tkr) 461 467 452 476 450 463 473 602 524 487
Rörelseresultat, EBITDA 758 647 697 980 868 -1 750 3 186 2 142 1 363 811
Nettoomsättningförändring 48,15% -8,04% 36,27% -31,00% 251,08% -86,55% 64,52% 61,67% 9,83% -%
Du Pont-modellen 7,88% 3,45% 5,18% 4,67% 6,02% -17,85% 25,87% 16,10% 11,14% 4,70%
Vinstmarginal 3,20% 2,92% 2,92% 6,50% 3,67% -54,33% 9,96% 10,56% 9,51% 4,24%
Bruttovinstmarginal 55,99% 29,78% 67,09% 36,14% 57,67% 27,69% 56,01% 41,65% 56,83% 41,93%
Rörelsekapital/omsättning 11,68% 20,57% 7,31% 5,27% 10,39% -17,92% 18,79% 2,71% 5,06% 10,06%
Soliditet 34,63% 21,02% 26,60% 12,96% 16,54% 9,60% 34,56% 18,09% 15,52% 15,43%
Kassalikviditet 133,75% 79,12% 91,34% 58,05% 75,27% 59,28% 291,57% 35,72% 53,33% 57,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...