Visa allt om Aktiebolaget Swetrail
Visa allt om Aktiebolaget Swetrail

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 16 822 17 114 20 544 32 355 38 224 45 060 42 048 50 304 53 307 57 863
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 336 217 -182 -1 126 -10 -256 233 -1 767 -1 714 -531
Resultat efter finansnetto 536 898 71 -1 068 222 -1 306 -103 667 1 382 -299
Årets resultat 536 898 71 -1 068 222 -1 306 -103 667 1 382 -299
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 056 3 010 3 136 3 212 3 285 3 412 3 593 3 818 3 321 3 413
Omsättningstillgångar 8 376 8 714 8 097 9 749 12 331 16 353 19 537 26 122 26 021 28 107
Tillgångar 11 432 11 724 11 233 12 961 15 616 19 765 23 130 29 941 29 342 31 520
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 598 2 062 1 164 1 093 2 161 1 938 4 144 5 047 4 380 2 998
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 834 9 662 10 069 11 868 13 456 17 827 18 986 24 893 24 962 28 522
Skulder och eget kapital 11 432 11 724 11 233 12 961 15 616 19 765 23 130 29 941 29 342 31 520
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 107 105 54 53 227 491 489 1 051 952 950
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 248 2 211 3 066 4 032 4 405 4 620 4 289 4 239 4 714 5 099
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 744 759 879 1 307 1 444 1 537 1 573 1 754 1 901 2 002
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0
Omsättning 16 822 17 114 20 544 32 355 38 224 45 060 42 048 50 304 53 307 57 863
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 9 10 12 13 13 12 15 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 103 2 139 2 283 3 236 3 185 3 466 3 234 4 192 3 554 3 404
Personalkostnader per anställd (tkr) 384 382 444 539 506 511 489 583 503 474
Rörelseresultat, EBITDA 370 231 -121 -1 032 117 -74 492 -1 395 -1 556 -359
Nettoomsättningförändring -1,71% -16,70% -36,50% -15,35% -15,17% 7,16% -16,41% -5,63% -7,87% -%
Du Pont-modellen 6,84% 8,15% 1,11% -6,81% 1,58% -0,20% 2,78% 2,27% 4,76% -0,29%
Vinstmarginal 4,65% 5,59% 0,61% -2,73% 0,65% -0,09% 1,53% 1,35% 2,62% -0,16%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,72% -5,54% -9,60% -6,55% -2,94% -3,27% 1,31% 2,44% 1,99% -0,72%
Soliditet 22,73% 17,59% 10,36% 8,43% 13,84% 9,81% 17,92% 16,86% 14,93% 9,51%
Kassalikviditet 94,82% 90,19% 80,42% 82,15% 91,64% 91,73% 102,90% 104,94% 104,24% 98,54%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...