Visa allt om Legalett International Aktiebolag
Visa allt om Legalett International Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 5 - - - - - 174 18 - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 0 0 0 0 0 163 7 -11 -11
Resultat efter finansnetto 33 0 0 0 0 0 244 333 -11 -11
Årets resultat 33 0 0 0 0 0 244 333 -11 -11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 320 230 620 620 620 620 620 331 142 353
Omsättningstillgångar 79 52 52 52 52 52 83 1 206 6
Tillgångar 398 281 671 671 671 671 702 332 347 358
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 258 225 525 525 525 525 526 -18 -351 -340
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 140 51 141 141 141 141 172 172 520 520
Kortfristiga skulder 0 5 5 5 5 5 5 179 179 179
Skulder och eget kapital 398 281 671 671 671 671 702 332 347 358
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 0 0 0 0 0 174 18 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 5 0 0 0 0 0 174 18 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 64,82% 80,07% 78,24% 78,24% 78,24% 78,24% 74,93% -5,42% -101,15% -94,97%
Kassalikviditet -% 1 040,00% 1 040,00% 1 040,00% 1 040,00% 1 040,00% 1 660,00% 0,56% 115,08% 3,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...