Visa allt om Tandläkare Mats Lundqvist Aktiebolag
Visa allt om Tandläkare Mats Lundqvist Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 752 551 736 634 743 786 943 1 535 1 238 1 562
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 255 66 192 36 127 -13 88 407 453 521
Resultat efter finansnetto 251 63 213 106 68 20 114 394 413 521
Årets resultat 165 94 194 136 4 25 55 202 211 336
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 341 341 341 341 1 002 1 057 546 519 542 341
Omsättningstillgångar 1 194 1 052 1 115 1 076 327 297 687 862 610 794
Tillgångar 1 535 1 393 1 456 1 417 1 329 1 355 1 233 1 381 1 152 1 135
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 121 1 056 1 062 948 812 808 783 729 577 569
Obeskattade reserver 257 219 277 307 368 333 333 300 200 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 68 0 0 0 191
Kortfristiga skulder 157 119 117 162 149 146 117 352 375 276
Skulder och eget kapital 1 535 1 393 1 456 1 417 1 329 1 355 1 233 1 381 1 152 1 135
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 277 195 159 24 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 120 120 120 120 120 0 75 63 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 15 12 12 12 12 28 47 88 91 149
Utdelning till aktieägare 100 100 100 80 0 0 0 0 0 0
Omsättning 752 551 736 634 743 786 943 1 535 1 238 1 562
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 752 551 736 634 743 786 472 768 1 238 781
Personalkostnader per anställd (tkr) 140 137 139 139 132 306 161 165 159 138
Rörelseresultat, EBITDA 255 66 192 36 127 -13 88 407 453 523
Nettoomsättningförändring 36,48% -25,14% 16,09% -14,67% -5,47% -16,65% -38,57% 23,99% -20,74% -%
Du Pont-modellen 16,61% 4,81% 14,63% 7,69% 9,63% 2,07% 9,57% 30,49% 40,28% 45,90%
Vinstmarginal 33,91% 12,16% 28,94% 17,19% 17,23% 3,56% 12,51% 27,43% 37,48% 33,35%
Bruttovinstmarginal 81,25% 76,23% 80,03% 65,93% 62,31% 65,52% 73,59% 62,41% 66,16% 66,52%
Rörelsekapital/omsättning 137,90% 169,33% 135,60% 144,16% 23,96% 19,21% 60,45% 33,22% 18,98% 33,16%
Soliditet 86,09% 88,07% 87,78% 82,87% 81,51% 77,74% 83,41% 68,43% 62,59% 56,48%
Kassalikviditet 760,51% 884,03% 952,99% 664,20% 219,46% 203,42% 587,18% 244,89% 162,67% 287,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...