Visa allt om Fastighets AB Kinnagården
Visa allt om Fastighets AB Kinnagården

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 275 3 244 3 113 2 451 2 400 2 392 2 303 2 265 2 154 2 085
Övrig omsättning 181 181 179 159 116 140 145 141 53 8
Rörelseresultat (EBIT) 945 974 957 615 501 585 447 561 73 676
Resultat efter finansnetto 430 454 466 149 75 141 12 98 -392 217
Årets resultat 318 273 285 90 60 107 32 70 -252 190
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 016 14 313 14 600 10 556 8 948 8 902 9 080 9 259 9 439 9 620
Omsättningstillgångar 1 591 1 330 995 632 617 586 541 451 270 528
Tillgångar 15 607 15 643 15 595 11 187 9 565 9 488 9 620 9 711 9 709 10 148
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 902 735 562 377 388 478 470 538 468 719
Obeskattade reserver 235 235 135 35 0 0 0 0 0 139
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 004 14 228 14 453 10 537 8 920 8 706 8 810 8 895 8 984 9 074
Kortfristiga skulder 465 446 445 238 257 304 340 277 258 216
Skulder och eget kapital 15 607 15 643 15 595 11 187 9 565 9 488 9 620 9 711 9 709 10 148
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 312 300 0 0 0 0 0 246
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 617 597 240 238 426 492 480 476 354 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 221 194 196 244 207 229 234 257 203 114
Utdelning till aktieägare 200 150 100 100 100 100 100 100 0 0
Omsättning 3 456 3 425 3 292 2 610 2 516 2 532 2 448 2 406 2 207 2 093
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 638 1 622 1 557 1 226 1 200 1 196 1 152 1 133 1 077 2 085
Personalkostnader per anställd (tkr) 468 431 419 394 323 368 363 355 268 377
Rörelseresultat, EBITDA 1 243 1 260 1 243 781 667 763 627 741 259 858
Nettoomsättningförändring 0,96% 4,21% 27,01% 2,12% 0,33% 3,86% 1,68% 5,15% 3,31% -%
Du Pont-modellen 6,05% 6,23% 6,15% 5,51% 5,25% 6,17% 4,65% 5,81% 0,77% 6,66%
Vinstmarginal 28,85% 30,06% 30,81% 25,13% 20,92% 24,46% 19,41% 24,90% 3,48% 32,42%
Bruttovinstmarginal 99,76% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 34,38% 27,25% 17,67% 16,08% 15,00% 11,79% 8,73% 7,68% 0,56% 14,96%
Soliditet 6,95% 5,87% 4,28% 3,60% 4,06% 5,04% 4,89% 5,54% 4,82% 8,07%
Kassalikviditet 342,15% 298,21% 223,60% 265,55% 240,08% 192,76% 159,12% 162,82% 104,65% 244,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...