Visa allt om Stomberg & Co Aktiebolag
Visa allt om Stomberg & Co Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 66 292 29 897 32 164 29 871 22 556 25 639 21 707 31 513 20 448 18 300
Övrig omsättning 198 101 - - - 2 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 299 167 -414 202 183 357 -183 134 1 120 595
Resultat efter finansnetto 2 232 106 -524 57 54 252 -284 16 1 052 598
Årets resultat 135 62 -7 30 38 36 3 7 128 311
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 588 1 898 1 965 2 056 1 734 1 348 1 471 1 504 1 219 0
Omsättningstillgångar 9 586 12 449 11 282 12 499 10 912 9 378 5 877 4 222 5 416 3 408
Tillgångar 10 174 14 347 13 247 14 555 12 646 10 726 7 348 5 726 6 635 3 408
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 280 1 094 1 032 1 039 1 009 971 935 931 924 796
Obeskattade reserver 99 41 15 82 67 67 67 67 67 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 3 683 4 275 4 704 2 323 2 400 1 200 1 200 0 0
Kortfristiga skulder 9 795 9 528 7 925 8 730 9 247 7 288 5 146 3 527 5 644 2 612
Skulder och eget kapital 10 174 14 347 13 247 14 555 12 646 10 726 7 348 5 726 6 635 3 408
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 351 2 333 2 787 1 908 2 294 2 115 2 014 2 323 1 124 269
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 893 907 1 008 753 804 755 706 841 381 100
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 66 490 29 998 32 164 29 871 22 556 25 641 21 707 31 513 20 448 18 300
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 8 7 7 6 6 8 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 470 4 271 4 021 4 267 3 222 4 273 3 618 3 939 6 816 18 300
Personalkostnader per anställd (tkr) 487 463 474 380 443 478 453 396 502 369
Rörelseresultat, EBITDA 2 390 264 -323 320 213 384 -126 155 1 120 595
Nettoomsättningförändring 121,73% -7,05% 7,68% 32,43% -12,02% 18,11% -31,12% 54,11% 11,74% -%
Du Pont-modellen 22,68% 1,19% -3,11% 1,39% 1,45% 3,34% -2,49% 2,53% 17,18% 17,55%
Vinstmarginal 3,48% 0,57% -1,28% 0,68% 0,81% 1,40% -0,84% 0,46% 5,58% 3,27%
Bruttovinstmarginal 15,05% 20,30% 18,82% 24,02% 25,93% 23,97% 23,86% 23,77% 23,31% 14,56%
Rörelsekapital/omsättning -0,32% 9,77% 10,44% 12,62% 7,38% 8,15% 3,37% 2,21% -1,12% 4,35%
Soliditet 3,51% 7,85% 7,88% 7,55% 8,37% 9,51% 13,40% 17,10% 14,65% 23,36%
Kassalikviditet 16,46% 37,33% 30,16% 41,32% 17,05% 60,72% 78,35% 94,33% 80,10% 118,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...