Visa allt om Aktiebolaget Sollefteå Service Center
Visa allt om Aktiebolaget Sollefteå Service Center

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 74 466 73 655 74 325 75 053 64 465 56 038 55 913 54 086 50 134 48 165
Övrig omsättning 250 299 223 302 650 951 167 190 248 159
Rörelseresultat (EBIT) 328 1 226 -85 340 844 -734 -258 1 309 473 1 031
Resultat efter finansnetto 380 1 259 7 412 873 -699 -232 1 327 513 1 060
Årets resultat 477 820 27 231 422 121 160 677 356 529
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 416 1 707 1 656 1 901 2 189 2 029 1 593 1 959 1 964 1 461
Omsättningstillgångar 9 180 8 313 7 734 7 239 6 146 5 454 7 130 6 021 5 600 6 538
Tillgångar 10 597 10 020 9 390 9 140 8 335 7 482 8 722 7 980 7 564 7 999
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 532 6 055 5 235 5 208 4 977 4 556 4 434 4 274 3 598 3 242
Obeskattade reserver 971 1 208 1 005 1 045 960 677 1 565 2 045 1 674 1 674
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 094 2 758 3 150 2 887 2 397 2 249 2 722 1 661 2 293 3 083
Skulder och eget kapital 10 597 10 020 9 390 9 140 8 335 7 482 8 722 7 980 7 564 7 999
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 314 303 300 292 276
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 835 3 872 3 698 3 394 2 922 2 216 2 135 2 067 2 095 1 839
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 181 1 319 1 323 1 279 1 014 850 848 836 891 794
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 74 716 73 954 74 548 75 355 65 115 56 989 56 080 54 276 50 382 48 324
Nyckeltal
Antal anställda 11 12 12 11 9 9 8 8 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 770 6 138 6 194 6 823 7 163 6 226 6 989 6 761 5 570 5 352
Personalkostnader per anställd (tkr) 423 403 391 377 384 343 380 371 320 273
Rörelseresultat, EBITDA 660 1 667 344 818 1 333 -287 55 1 635 734 1 315
Nettoomsättningförändring 1,10% -0,90% -0,97% 16,42% 15,04% 0,22% 3,38% 7,88% 4,09% -%
Du Pont-modellen 3,66% 12,62% 0,09% 4,52% 10,49% -9,32% -2,63% 16,65% 6,85% 13,33%
Vinstmarginal 0,52% 1,72% 0,01% 0,55% 1,36% -1,24% -0,41% 2,46% 1,03% 2,21%
Bruttovinstmarginal 8,92% 10,71% 8,49% 8,27% 8,62% 7,81% 10,32% 10,40% 9,26% 9,96%
Rörelsekapital/omsättning 8,17% 7,54% 6,17% 5,80% 5,82% 5,72% 7,88% 8,06% 6,60% 7,17%
Soliditet 68,79% 69,83% 63,64% 65,41% 68,20% 67,56% 63,76% 72,01% 63,50% 55,60%
Kassalikviditet 131,06% 133,94% 130,22% 137,76% 132,08% 147,27% 169,32% 147,62% 105,93% 101,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...