Visa allt om Hansson & Hansson Rör Aktiebolag
Visa allt om Hansson & Hansson Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 41 656 46 204 39 882 50 866 49 765 39 989 33 500 45 353 28 866 41 292
Övrig omsättning 314 159 1 510 24 16 55 - 169 22 97
Rörelseresultat (EBIT) 470 569 4 354 1 312 9 300 1 194 2 490 7 007 3 904 763
Resultat efter finansnetto 494 575 4 454 1 584 9 375 1 188 2 461 7 063 3 984 799
Årets resultat 759 1 168 5 706 950 5 094 752 1 424 3 720 2 271 445
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 470 4 469 6 522 6 892 10 044 5 093 4 813 3 498 171 228
Omsättningstillgångar 9 494 13 145 9 688 11 808 10 563 13 511 9 761 11 084 9 957 8 930
Tillgångar 12 964 17 614 16 210 18 700 20 607 18 604 14 574 14 583 10 128 9 158
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 421 4 662 7 495 3 789 6 840 4 746 5 493 6 069 3 850 2 079
Obeskattade reserver 1 912 2 411 3 415 6 339 6 108 3 725 3 652 3 211 1 551 788
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 631 10 541 5 301 8 572 7 660 10 133 5 428 5 302 4 728 6 291
Skulder och eget kapital 12 964 17 614 16 210 18 700 20 607 18 604 14 574 14 583 10 128 9 158
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 1 211 1 118 1 066 1 022 1 020 1 254 1 017 1 149
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 8 644 7 875 6 424 6 908 7 212 5 643 6 228 5 796 4 287 3 699
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 3 352 2 378 2 327 2 304 2 524 2 231 2 192 2 613 2 319 1 645
Utdelning till aktieägare 0 2 000 4 000 2 000 4 000 2 000 1 500 2 000 1 500 500
Omsättning 41 970 46 363 41 392 50 890 49 781 40 044 33 500 45 522 28 888 41 389
Nyckeltal
Antal anställda 19 19 18 21 20 17 20 20 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 192 2 432 2 216 2 422 2 488 2 352 1 675 2 268 1 924 2 753
Personalkostnader per anställd (tkr) 653 565 574 529 586 571 509 523 556 477
Rörelseresultat, EBITDA 488 595 4 385 1 343 9 392 1 252 2 534 7 094 4 012 903
Nettoomsättningförändring -9,84% 15,85% -21,59% 2,21% 24,45% 19,37% -26,13% 57,12% -30,09% -%
Du Pont-modellen 3,96% 3,70% 27,59% 8,52% 45,52% 6,50% 17,16% 49,32% 39,51% 8,74%
Vinstmarginal 1,23% 1,41% 11,22% 3,13% 18,85% 3,03% 7,47% 15,86% 13,86% 1,94%
Bruttovinstmarginal 33,22% 41,09% 43,17% 35,63% 40,88% 46,00% 48,59% 44,20% 49,85% 26,44%
Rörelsekapital/omsättning 4,47% 5,64% 11,00% 6,36% 5,83% 8,45% 12,93% 12,75% 18,11% 6,39%
Soliditet 37,89% 37,14% 62,67% 45,25% 55,04% 40,27% 56,16% 57,47% 49,04% 28,90%
Kassalikviditet 124,41% 124,70% 182,76% 137,75% 137,90% 133,34% 179,83% 209,05% 210,60% 141,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...