Visa allt om Permascand Aktiebolag
Visa allt om Permascand Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 205 247 226 838 308 997 305 223 201 323 181 400 223 671 298 996 218 247 196 708
Övrig omsättning 423 380 524 675 819 224 283 427 285 282
Rörelseresultat (EBIT) 14 626 23 047 30 615 36 829 -15 667 -13 954 20 284 26 400 42 808 6 425
Resultat efter finansnetto 14 473 23 107 30 717 36 759 -15 654 -14 132 20 347 29 208 45 974 8 574
Årets resultat 3 908 11 718 18 678 20 414 -11 594 -10 244 24 369 19 705 23 689 6 137
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 120 29 410 11 453 9 556 13 087 19 190 25 709 31 915 32 975 27 937
Omsättningstillgångar 125 985 135 275 178 303 194 185 129 910 96 927 123 869 128 475 237 058 165 581
Tillgångar 158 105 164 685 189 756 203 741 142 997 116 117 149 578 160 390 270 033 193 518
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 73 927 87 019 89 997 87 957 68 538 68 753 68 103 71 034 65 009 39 837
Obeskattade reserver 29 032 22 161 16 028 8 968 0 0 0 13 522 12 887 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 104 052 104 052
Kortfristiga skulder 55 146 55 505 83 731 106 816 74 459 47 364 81 475 75 834 88 085 49 629
Skulder och eget kapital 158 105 164 685 189 756 203 741 142 997 116 117 149 578 160 390 270 033 193 518
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 546 1 940 1 859 1 193 1 016 876 1 938 1 263 1 129 1 021
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 47 625 49 962 51 994 54 566 48 078 48 618 44 966 42 882 37 670 35 678
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 18 309 16 743 22 459 21 488 19 681 19 422 23 328 18 317 16 090 16 670
Utdelning till aktieägare 25 17 000 15 000 14 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 205 670 227 218 309 521 305 898 202 142 181 624 223 954 299 423 218 532 196 990
Nyckeltal
Antal anställda 119 126 143 151 139 144 136 132 130 117
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 725 1 800 2 161 2 021 1 448 1 260 1 645 2 265 1 679 1 681
Personalkostnader per anställd (tkr) 567 545 534 512 495 479 516 473 422 456
Rörelseresultat, EBITDA 17 731 25 014 32 245 41 820 -8 567 -6 735 27 934 34 861 48 238 10 605
Nettoomsättningförändring -9,52% -26,59% 1,24% 51,61% 10,98% -18,90% -25,19% 37,00% 10,95% -%
Du Pont-modellen 9,25% 14,11% 16,20% 18,08% -10,93% -12,01% 13,68% 18,24% 17,06% 4,61%
Vinstmarginal 7,13% 10,24% 9,95% 12,07% -7,76% -7,69% 9,15% 9,78% 21,10% 4,53%
Bruttovinstmarginal 28,24% 31,26% 23,99% 25,28% 19,28% 18,31% 27,54% 23,93% 37,49% 20,12%
Rörelsekapital/omsättning 34,51% 35,17% 30,61% 28,62% 27,54% 27,32% 18,95% 17,61% 68,26% 58,95%
Soliditet 61,08% 63,34% 54,02% 46,42% 47,93% 59,21% 45,53% 50,36% 27,51% 20,59%
Kassalikviditet 144,19% 175,28% 144,96% 82,76% 45,65% 80,52% 99,63% 92,53% 183,76% 253,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...