Visa allt om Aktiebolaget Per Sandbergs Gräv-& Lastmaskiner
Visa allt om Aktiebolaget Per Sandbergs Gräv-& Lastmaskiner

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 466 2 482 2 123 2 403 2 144 2 583 2 677 2 777 2 823 2 577
Övrig omsättning 679 - 62 180 - - - 150 275 -
Rörelseresultat (EBIT) 832 644 358 855 86 352 224 512 809 452
Resultat efter finansnetto 833 646 360 865 102 352 159 417 815 408
Årets resultat 755 441 85 560 110 602 352 207 217 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 485 1 521 1 731 396 688 985 1 549 3 152 3 427 3 282
Omsättningstillgångar 1 682 1 527 992 1 670 1 178 1 259 1 022 805 1 024 1 000
Tillgångar 4 168 3 048 2 723 2 066 1 866 2 244 2 572 3 956 4 450 4 282
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 484 1 729 1 288 1 203 1 042 1 332 930 778 772 555
Obeskattade reserver 844 980 900 650 546 594 1 060 1 380 1 250 736
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 171 1 507 2 200 2 728
Kortfristiga skulder 840 339 535 213 278 318 410 291 229 263
Skulder och eget kapital 4 168 3 048 2 723 2 066 1 866 2 244 2 572 3 956 4 450 4 282
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 413 - - 385 389 358 336 318 133 318
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 413 416 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 214 221 235 225 227 217 210 207 192 147
Utdelning till aktieägare 450 0 0 0 400 400 200 200 200 0
Omsättning 3 145 2 482 2 185 2 583 2 144 2 583 2 677 2 927 3 098 2 577
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 466 2 482 2 123 2 403 2 144 2 583 2 677 2 777 2 823 2 577
Personalkostnader per anställd (tkr) 647 656 651 610 616 575 546 525 525 465
Rörelseresultat, EBITDA 1 264 854 568 1 048 435 916 972 1 287 1 490 1 119
Nettoomsättningförändring -0,64% 16,91% -11,65% 12,08% -17,00% -3,51% -3,60% -1,63% 9,55% -%
Du Pont-modellen 19,99% 21,19% 13,22% 41,97% 5,47% 15,73% 8,75% 13,25% 18,45% 10,65%
Vinstmarginal 33,78% 26,03% 16,96% 36,08% 4,76% 13,67% 8,40% 18,87% 29,08% 17,69%
Bruttovinstmarginal 76,32% 76,07% 83,09% 86,02% 77,24% 79,48% 79,27% 80,41% 79,84% 63,25%
Rörelsekapital/omsättning 34,14% 47,86% 21,53% 60,63% 41,98% 36,43% 22,86% 18,51% 28,16% 28,60%
Soliditet 75,39% 81,80% 73,08% 81,42% 77,41% 78,87% 66,53% 44,78% 37,57% 25,34%
Kassalikviditet 200,24% 450,44% 185,42% 784,04% 423,74% 395,91% 249,27% 276,63% 447,16% 380,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...