Visa allt om Holmenco Aktiebolag
Visa allt om Holmenco Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 220 1 402 3 048 3 827 3 924 2 841 2 701 1 503 3 219 22 784
Övrig omsättning 344 8 810 868 300 300 403 332 281 247 240
Rörelseresultat (EBIT) -1 792 7 078 -708 -3 602 -1 469 -4 869 -1 826 -2 942 -4 752 -3 326
Resultat efter finansnetto -1 216 8 363 -118 -4 256 4 264 -7 108 -2 053 -7 605 -3 389 -2 045
Årets resultat -1 303 8 363 -118 -3 452 5 031 -6 431 -1 715 -7 605 -2 472 -1 482
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 647 55 026 50 337 54 179 55 417 56 263 56 097 55 814 65 392 61 554
Omsättningstillgångar 10 077 11 674 10 643 6 418 4 710 2 394 2 127 2 958 5 051 7 549
Tillgångar 65 724 66 700 60 980 60 597 60 128 58 657 58 224 58 772 70 443 69 103
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 977 65 280 56 918 57 035 58 233 51 050 55 586 56 353 65 958 66 213
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 747 1 420 4 063 3 562 1 894 7 607 2 638 2 419 4 485 2 890
Skulder och eget kapital 65 724 66 700 60 980 60 597 60 128 58 657 58 224 58 772 70 443 69 103
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 600 150 83 42 42
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 417 348 555 699 628 0 690 611 578 851
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 128 131 203 257 238 225 330 303 240 321
Utdelning till aktieägare 22 600 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0
Omsättning 564 10 212 3 916 4 127 4 224 3 244 3 033 1 784 3 466 23 024
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 110 701 1 524 1 914 1 962 1 421 1 351 1 503 3 219 22 784
Personalkostnader per anställd (tkr) 269 263 385 480 473 451 621 1 025 952 1 313
Rörelseresultat, EBITDA -1 758 7 112 -674 -3 594 -1 372 -4 772 -1 729 -2 764 -3 482 -2 100
Nettoomsättningförändring -84,31% -54,00% -20,36% -2,47% 38,12% 5,18% 79,71% -53,31% -85,87% -%
Du Pont-modellen -1,76% 12,61% -0,10% -6,94% 7,20% -12,00% -2,78% -12,12% -4,72% -2,86%
Vinstmarginal -526,36% 599,93% -2,00% -109,88% 110,40% -247,76% -59,98% -474,12% -103,39% -8,67%
Bruttovinstmarginal 100,00% 24,32% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 25,14%
Rörelsekapital/omsättning 3 786,36% 731,38% 215,88% 74,63% 71,76% -183,49% -18,92% 35,86% 17,58% 20,45%
Soliditet 97,34% 97,87% 93,34% 94,12% 96,85% 87,03% 95,47% 95,88% 93,63% 95,82%
Kassalikviditet 576,82% 822,11% 261,95% 180,18% 248,68% 31,47% 80,63% 122,28% 112,62% 260,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...