Visa allt om Ekaberg Aktiebolag
Visa allt om Ekaberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 752 3 211 3 478 3 370 3 137 3 380 3 101 2 886 2 387 2 568
Övrig omsättning 789 709 726 637 563 491 521 532 523 619
Rörelseresultat (EBIT) 185 204 185 252 77 303 82 301 61 -79
Resultat efter finansnetto 79 49 8 117 -67 194 49 48 -160 -271
Årets resultat 79 49 13 141 -41 194 89 68 -140 -229
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 769 2 558 2 289 2 565 2 070 2 221 2 240 2 400 2 506 2 654
Omsättningstillgångar 3 007 3 140 2 855 2 845 2 772 2 695 2 662 2 633 2 417 2 075
Tillgångar 5 775 5 698 5 144 5 411 4 842 4 916 4 902 5 033 4 923 4 729
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 519 480 472 499 398 479 324 275 247 427
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 110 87 73
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 110 4 219 3 815 4 111 3 487 3 707 4 058 3 568 3 680 3 364
Kortfristiga skulder 1 147 999 858 801 958 730 519 1 080 910 865
Skulder och eget kapital 5 775 5 698 5 144 5 411 4 842 4 916 4 902 5 033 4 923 4 729
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 367 325 310 314 263 299 237 129 245 345
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 81 63 80 74 54 79 57 39 79 102
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 541 3 920 4 204 4 007 3 700 3 871 3 622 3 418 2 910 3 187
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 876 1 606 1 739 1 685 1 569 1 690 1 551 1 443 1 194 1 284
Personalkostnader per anställd (tkr) 228 195 197 195 160 190 149 87 168 232
Rörelseresultat, EBITDA 431 408 377 453 239 452 226 450 212 80
Nettoomsättningförändring 16,85% -7,68% 3,20% 7,43% -7,19% 9,00% 7,45% 20,90% -7,05% -%
Du Pont-modellen 4,12% 4,05% 4,08% 5,29% 2,38% 6,65% 4,67% 6,26% 1,48% -1,59%
Vinstmarginal 6,34% 7,19% 6,04% 8,49% 3,67% 9,67% 7,38% 10,91% 3,06% -2,92%
Bruttovinstmarginal 50,16% 38,37% 38,18% 49,85% 48,84% 48,37% 42,41% 54,61% 51,53% 65,85%
Rörelsekapital/omsättning 49,57% 66,68% 57,42% 60,65% 57,83% 58,14% 69,11% 53,81% 63,13% 47,12%
Soliditet 8,99% 8,42% 9,18% 9,22% 8,22% 9,74% 6,61% 7,04% 6,29% 10,14%
Kassalikviditet 31,30% 25,33% 27,39% 27,84% 24,01% 25,89% 38,92% 23,24% 27,91% 31,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...