Visa allt om Olsbacka Förvaltnings Aktiebolag
Visa allt om Olsbacka Förvaltnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 * 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Övrig omsättning - 1 - - - - - 1 3 -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -30 -6 -5 0 -1 -1 -2 - 14
Resultat efter finansnetto 0 -30 -5 -4 0 1 0 -2 - 14
Årets resultat 0 -30 0 0 0 0 0 -1 - 10
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 * 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 17 81 2 4 5 5 6 6 8
Omsättningstillgångar 21 33 32 111 111 109 109 109 129 129
Tillgångar 50 50 114 114 114 114 114 115 134 136
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 49 114 114 114 114 114 114 115 131
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 17 4
Skulder och eget kapital 50 50 114 114 114 114 114 115 134 136
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Omsättning 0 1 0 0 0 0 0 1 3 22
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 22
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -30 -5 -5 0 0 0 -2 - 17
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 10,29%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 63,64%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 568,18%
Soliditet 100,00% 98,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,13% 86,90% 97,38%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% -% -% 758,82% 3 225,00%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-06: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...