Visa allt om Olsbacka Förvaltnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
Övrig omsättning 1 - - - - - 1 3 - -
Rörelseresultat (EBIT) -30 -6 -5 0 -1 -1 -2 - 14 -2
Resultat efter finansnetto -30 -5 -4 0 1 0 -2 - 14 -2
Årets resultat -30 0 0 0 0 0 -1 - 10 1
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 81 2 4 5 5 6 6 8 7
Omsättningstillgångar 33 32 111 111 109 109 109 129 129 119
Tillgångar 50 114 114 114 114 114 115 134 136 127
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 49 114 114 114 114 114 114 115 131 127
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 17 4 2
Skulder och eget kapital 50 114 114 114 114 114 115 134 136 127
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Omsättning 1 0 0 0 0 0 1 3 22 3
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 22 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -30 -5 -5 0 0 0 -2 - 17 1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% 633,33% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 10,29% -1,57%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 63,64% -66,67%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 568,18% 3 900,00%
Soliditet 98,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,13% 86,90% 97,38% 100,00%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% -% 758,82% 3 225,00% 5 950,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...