Visa allt om Badmintonstadion vid Eriksdalsbadet Aktiebolag
Visa allt om Badmintonstadion vid Eriksdalsbadet Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 803 9 514 9 248 9 037 8 895 8 755 8 567 8 261 7 709 7 140
Övrig omsättning - - 149 189 792 - - 326 532 479
Rörelseresultat (EBIT) 4 019 3 275 3 238 3 142 3 004 2 591 3 006 2 740 2 343 1 819
Resultat efter finansnetto 4 019 3 286 3 280 3 198 3 050 2 628 3 025 2 779 2 452 1 923
Årets resultat 2 649 2 752 3 280 3 198 3 050 2 628 3 025 2 779 2 452 1 923
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 992 1 616 1 725 2 154 1 686 527 81 78 65 73
Omsättningstillgångar 2 005 4 489 4 223 3 726 4 000 4 485 5 742 5 473 5 762 7 704
Tillgångar 6 997 6 106 5 948 5 880 5 687 5 012 5 823 5 551 5 827 7 777
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 346 3 696 3 945 3 665 3 467 3 017 3 389 3 064 3 285 2 733
Obeskattade reserver 920 320 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 14 0 0 0 2 730
Kortfristiga skulder 2 732 2 089 2 004 2 215 2 220 1 981 2 434 2 487 2 542 2 313
Skulder och eget kapital 6 997 6 106 5 948 5 880 5 687 5 012 5 823 5 551 5 827 7 777
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 832 823 720 345 300 300 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 437 1 552 608 534 585 995 915 870 833 792
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 691 799 949 866 1 572 406 359 958 1 165 1 141
Utdelning till aktieägare 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 600 3 000 2 700 3 000 1 900
Omsättning 9 803 9 514 9 397 9 226 9 687 8 755 8 567 8 587 8 241 7 619
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 634 1 586 1 541 1 506 1 483 1 459 1 428 1 377 1 101 1 020
Personalkostnader per anställd (tkr) 356 395 399 372 481 292 265 357 330 321
Rörelseresultat, EBITDA 4 393 3 764 3 654 3 563 3 247 2 719 3 020 2 752 2 351 1 829
Nettoomsättningförändring 3,04% 2,88% 2,33% 1,60% 1,60% 2,19% 3,70% 7,16% 7,97% -%
Du Pont-modellen 57,44% 53,82% 55,14% 54,40% 53,63% 52,45% 51,97% 50,08% 42,13% 24,74%
Vinstmarginal 41,00% 34,54% 35,47% 35,40% 34,29% 30,03% 35,32% 33,65% 31,85% 26,95%
Bruttovinstmarginal 87,27% 86,61% 87,35% 87,30% 85,89% 83,23% 85,70% 83,45% 82,67% 83,17%
Rörelsekapital/omsättning -7,42% 25,23% 23,99% 16,72% 20,01% 28,60% 38,61% 36,15% 41,77% 75,50%
Soliditet 58,08% 64,62% 66,32% 62,33% 60,96% 60,20% 58,20% 55,20% 56,38% 35,14%
Kassalikviditet 64,71% 201,39% 195,96% 151,42% 160,23% 209,59% 219,80% 208,89% 216,25% 319,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...