Visa allt om CLU Tech Consulting AB
Visa allt om CLU Tech Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 452 754 1 256 1 136 1 545 978 1 069 979 891
Övrig omsättning - - 277 - 149 - 186 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -604 -326 260 316 462 753 362 -226 -1 146 173
Resultat efter finansnetto -603 -318 317 384 570 814 420 -117 -1 046 242
Årets resultat -146 2 466 256 557 748 346 -294 -785 23
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 907 1 792 2 781 3 334 4 114 3 950 3 568 3 510 3 700 5 289
Tillgångar 907 1 792 2 781 3 334 4 114 3 950 3 568 3 510 3 700 5 289
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 823 1 239 1 887 2 121 2 865 2 608 2 220 2 174 2 468 3 553
Obeskattade reserver 0 457 780 985 977 1 117 1 190 1 181 1 085 1 589
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 85 96 114 228 272 225 158 155 147 147
Skulder och eget kapital 907 1 792 2 781 3 334 4 114 3 950 3 568 3 510 3 700 5 289
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 384 374 360 312 312
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 460 556 503 514 524 78 78 78 72 72
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 119 179 176 177 175 168 193 208 177 170
Utdelning till aktieägare 200 270 650 700 1 000 300 300 300 0 300
Omsättning 0 452 1 031 1 256 1 285 1 545 1 164 1 069 979 891
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 226 377 628 568 1 545 978 1 069 979 891
Personalkostnader per anställd (tkr) 290 370 351 361 362 686 700 700 604 599
Rörelseresultat, EBITDA -604 -326 260 316 462 753 362 -226 -1 146 173
Nettoomsättningförändring -100,00% -40,05% -39,97% 10,56% -26,47% 57,98% -8,51% 9,19% 9,88% -%
Du Pont-modellen -% -17,75% 11,40% 11,55% 13,86% 20,61% 11,77% -3,33% -28,27% 4,61%
Vinstmarginal -% -70,35% 42,04% 30,65% 50,18% 52,69% 42,94% -10,94% -106,84% 27,38%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 99,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 375,22% 353,71% 247,29% 338,20% 241,10% 348,67% 313,84% 362,92% 577,10%
Soliditet 90,74% 89,03% 89,73% 85,39% 87,14% 86,87% 86,80% 86,16% 87,82% 88,81%
Kassalikviditet 1 067,06% 1 866,67% 2 439,47% 1 091,23% 1 175,74% 784,89% 1 120,25% 1 224,52% 1 100,00% 942,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...