Visa allt om Berg Fastigheter i Nyköping AB
Visa allt om Berg Fastigheter i Nyköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 309 13 937 13 076 12 827 13 327 12 210 8 079 6 829 6 002 4 813
Övrig omsättning - 1 829 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 874 2 137 718 628 886 2 070 -303 -1 926 -633 253
Resultat efter finansnetto 866 4 374 317 -165 289 1 756 -606 -2 277 -1 017 -113
Årets resultat 4 500 2 682 111 -208 3 227 401 499 -21 146
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 451 30 969 33 508 32 046 30 729 28 817 23 579 21 842 16 741 17 179
Omsättningstillgångar 8 995 5 395 4 930 12 003 11 358 9 253 4 374 16 882 2 217 1 974
Tillgångar 38 446 36 364 38 438 44 049 42 087 38 070 27 953 38 723 18 958 19 153
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 304 6 505 3 737 3 625 5 133 5 130 4 903 4 503 4 003 4 024
Obeskattade reserver 1 881 2 081 1 781 1 670 1 670 1 670 1 470 1 470 1 470 1 470
Avsättningar (tkr) 437 773 1 257 1 314 1 358 1 402 1 447 1 352 1 412 1 473
Långfristiga skulder 5 504 11 818 14 210 14 698 15 186 12 994 13 322 14 700 7 228 7 436
Kortfristiga skulder 20 320 15 188 17 454 22 742 18 741 16 874 6 811 16 700 4 845 4 749
Skulder och eget kapital 38 446 36 364 38 438 44 049 42 087 38 070 27 953 38 723 18 958 19 153
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 482 532 484 484 354 354 356 354 430 209
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 261 4 466 3 726 3 005 2 465 1 541 1 424 1 455 1 248 731
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 058 2 182 1 968 1 945 1 517 887 756 879 621 355
Utdelning till aktieägare 500 700 0 0 1 300 0 0 0 0 0
Omsättning 3 309 15 766 13 076 12 827 13 327 12 210 8 079 6 829 6 002 4 813
Nyckeltal
Antal anställda 12 10 9 8 7 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 276 1 394 1 453 1 603 1 904 2 442 1 616 1 366 1 501 1 203
Personalkostnader per anställd (tkr) 618 764 729 679 668 585 548 537 697 363
Rörelseresultat, EBITDA -11 239 3 368 2 232 2 140 2 277 3 377 786 -1 323 -25 840
Nettoomsättningförändring -76,26% 6,58% 1,94% -3,75% 9,15% 51,13% 18,30% 13,78% 24,70% -%
Du Pont-modellen 2,79% 13,03% 2,00% 0,97% 2,11% 5,44% -1,06% -4,47% -3,22% 1,41%
Vinstmarginal 32,46% 33,99% 5,88% 3,34% 6,65% 16,95% -3,68% -25,32% -10,16% 5,63%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -342,25% -70,27% -95,78% -83,72% -55,40% -62,42% -30,16% 2,67% -43,79% -57,66%
Soliditet 30,62% 22,35% 13,34% 11,02% 15,12% 16,71% 21,42% 14,36% 26,70% 26,54%
Kassalikviditet 44,27% 35,52% 28,25% 52,78% 59,99% 54,84% 53,50% 96,72% 30,69% 26,19%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...