Visa allt om Gisslins Måleri Aktiebolag
Visa allt om Gisslins Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 584 15 006 11 609 12 078 11 027 7 115 8 049 12 756 12 572 10 176
Övrig omsättning 359 - - 196 59 64 - 227 24 -
Rörelseresultat (EBIT) -364 1 711 132 55 1 748 512 -210 1 375 1 496 767
Resultat efter finansnetto -383 1 709 121 59 1 745 490 -234 1 361 1 427 657
Årets resultat -377 1 058 174 29 948 238 1 709 705 547
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 271 1 398 1 197 1 403 1 136 1 118 1 217 1 280 1 326 1 388
Omsättningstillgångar 4 066 5 522 3 149 3 635 4 032 1 873 1 754 3 795 3 296 2 161
Tillgångar 6 337 6 921 4 345 5 038 5 168 2 991 2 971 5 076 4 622 3 549
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 103 2 480 1 421 1 247 1 907 959 796 1 767 1 613 1 115
Obeskattade reserver 1 282 1 287 1 034 1 162 1 162 717 566 821 467 67
Avsättningar (tkr) 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 307 0 0 0 0 0 0 0 0 781
Kortfristiga skulder 2 395 2 904 1 890 2 629 2 100 1 315 1 609 2 488 2 542 1 586
Skulder och eget kapital 6 337 6 921 4 345 5 038 5 168 2 991 2 971 5 076 4 622 3 549
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 593 382 380 313 250 503 358
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 6 253 4 683 4 484 4 041 3 695 2 875 3 514 4 783 4 628 4 203
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 2 229 2 021 1 835 1 999 1 535 1 291 1 595 2 144 2 162 1 904
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 688 0 75 668 275 207
Omsättning 13 943 15 006 11 609 12 274 11 086 7 179 8 049 12 983 12 596 10 176
Nyckeltal
Antal anställda 19 15 14 14 14 12 14 18 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 715 1 000 829 863 788 593 575 709 698 565
Personalkostnader per anställd (tkr) 450 457 455 482 416 393 401 413 419 371
Rörelseresultat, EBITDA -102 1 848 249 188 1 851 611 -93 1 485 1 584 864
Nettoomsättningförändring -9,48% 29,26% -3,88% 9,53% 54,98% -11,60% -36,90% 1,46% 23,55% -%
Du Pont-modellen -5,74% 24,78% 3,04% 1,17% 33,88% 17,15% -7,03% 27,21% 32,43% 21,87%
Vinstmarginal -2,68% 11,43% 1,14% 0,49% 15,88% 7,21% -2,60% 10,83% 11,92% 7,63%
Bruttovinstmarginal 76,97% 71,06% 72,73% 70,38% 87,10% 89,29% 84,95% 85,36% 86,59% 85,54%
Rörelsekapital/omsättning 12,30% 17,45% 10,85% 8,33% 17,52% 7,84% 1,80% 10,25% 6,00% 5,65%
Soliditet 48,97% 50,34% 51,27% 41,75% 53,47% 49,73% 40,83% 46,46% 42,17% 32,78%
Kassalikviditet 169,06% 189,84% 165,40% 137,69% 191,38% 141,06% 107,89% 151,73% 128,40% 131,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...