Visa allt om Aktiebolaget Torstens Åkeri
Visa allt om Aktiebolaget Torstens Åkeri

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 543 3 542 3 982 3 818 4 154 4 451 4 735 4 565 5 285 3 864
Övrig omsättning 404 - - - 19 - - 14 154 12
Rörelseresultat (EBIT) 464 37 120 -11 -212 242 638 603 486 293
Resultat efter finansnetto 464 37 118 -21 -226 232 627 582 444 288
Årets resultat 609 464 120 29 14 263 455 308 25 218
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 619 900 1 249 1 660 1 113 1 611 2 138 2 138 1 059
Omsättningstillgångar 2 105 1 807 1 928 1 840 1 722 2 706 2 622 1 630 1 477 1 674
Tillgångar 2 105 2 426 2 828 3 090 3 381 3 819 4 233 3 768 3 615 2 733
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 058 1 749 1 485 1 565 1 536 1 722 1 659 1 204 896 871
Obeskattade reserver 0 317 876 913 975 1 226 1 359 1 355 1 206 809
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 24 37 30 153 340 124 328 500 642 98
Kortfristiga skulder 22 323 437 458 530 748 887 709 870 955
Skulder och eget kapital 2 105 2 426 2 828 3 090 3 381 3 819 4 233 3 768 3 615 2 733
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 3 200 305 305 255 265 255
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 120 902 1 082 1 006 845 816 792 763 843 720
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 37 277 349 378 365 286 261 276 350 393
Utdelning till aktieägare 1 000 300 200 200 0 200 200 0 0 0
Omsättning 947 3 542 3 982 3 818 4 173 4 451 4 735 4 579 5 439 3 876
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 272 1 181 1 327 1 273 1 385 1 113 1 184 1 141 1 321 966
Personalkostnader per anställd (tkr) 80 396 479 464 513 356 343 325 365 346
Rörelseresultat, EBITDA 464 317 470 419 84 740 1 165 1 066 827 647
Nettoomsättningförändring -84,67% -11,05% 4,30% -8,09% -6,67% -6,00% 3,72% -13,62% 36,78% -%
Du Pont-modellen 22,04% 1,53% 4,24% -0,32% -6,21% 6,44% 15,10% 16,19% 13,94% 11,16%
Vinstmarginal 85,45% 1,04% 3,01% -0,26% -5,06% 5,53% 13,50% 13,36% 9,54% 7,89%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,94% 53,09% 52,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 383,61% 41,90% 37,44% 36,20% 28,70% 43,99% 36,64% 20,18% 11,49% 18,61%
Soliditet 97,77% 82,29% 76,67% 72,42% 66,68% 68,75% 62,85% 57,85% 48,81% 53,18%
Kassalikviditet 9 568,18% 559,44% 441,19% 401,75% 324,91% 361,76% 295,60% 229,90% 169,77% 175,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...