Visa allt om Getinge Snickeri och Trävaror Aktiebolag
Visa allt om Getinge Snickeri och Trävaror Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 14 296 14 121 13 132 14 285 14 782 15 585 16 666 17 090 20 732 21 169
Övrig omsättning 275 314 21 - 32 5 152 - 53 4
Rörelseresultat (EBIT) 1 275 441 27 96 572 712 1 281 2 187 2 169 2 437
Resultat efter finansnetto 1 279 450 32 105 594 696 1 251 2 111 2 226 2 501
Årets resultat 960 537 362 61 251 483 675 1 127 1 264 1 808
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 824 2 175 2 100 2 366 2 434 2 192 2 271 2 190 2 598 1 199
Omsättningstillgångar 8 813 7 196 6 528 6 588 6 549 7 297 7 459 7 698 5 976 10 224
Tillgångar 10 637 9 371 8 627 8 954 8 984 9 490 9 730 9 887 8 573 11 423
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 327 5 367 4 604 4 492 4 681 4 680 4 447 4 022 3 145 7 332
Obeskattade reserver 1 155 1 127 1 387 1 846 1 772 1 529 1 500 1 147 609 148
Avsättningar (tkr) 0 0 226 238 298 312 327 363 378 0
Långfristiga skulder 600 600 600 350 500 825 1 175 2 125 1 975 0
Kortfristiga skulder 2 556 2 278 1 811 2 029 1 733 2 143 2 281 2 231 2 466 3 943
Skulder och eget kapital 10 637 9 371 8 627 8 954 8 984 9 490 9 730 9 887 8 573 11 423
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 324 315 330 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 746 2 866 2 664 2 670 2 562 2 088 1 941 1 866 2 156 2 001
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 194 1 269 1 192 1 200 1 115 1 010 892 835 803 800
Utdelning till aktieägare 3 000 0 0 250 250 250 250 250 250 1 250
Omsättning 14 571 14 435 13 153 14 285 14 814 15 590 16 818 17 090 20 785 21 173
Nyckeltal
Antal anställda 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 787 1 569 1 459 1 587 1 642 1 732 1 852 1 899 2 304 2 117
Personalkostnader per anställd (tkr) 495 461 430 432 406 382 351 339 332 280
Rörelseresultat, EBITDA 1 626 778 334 370 807 909 1 537 2 722 2 649 2 921
Nettoomsättningförändring 1,24% 7,53% -8,07% -3,36% -5,15% -6,49% -2,48% -17,57% -2,06% -%
Du Pont-modellen 12,02% 4,80% 0,49% 1,28% 6,81% 7,76% 13,19% 22,24% 26,50% 22,08%
Vinstmarginal 8,95% 3,19% 0,32% 0,81% 4,14% 4,72% 7,70% 12,87% 10,96% 11,91%
Bruttovinstmarginal 43,87% 41,00% 40,79% 37,98% 37,78% 38,04% 33,87% 40,67% 34,23% 35,44%
Rörelsekapital/omsättning 43,77% 34,83% 35,92% 31,91% 32,58% 33,07% 31,07% 31,99% 16,93% 29,67%
Soliditet 67,95% 66,65% 65,91% 65,36% 66,64% 61,19% 57,07% 49,03% 41,80% 65,12%
Kassalikviditet 194,60% 185,29% 212,70% 188,66% 217,89% 197,71% 216,31% 227,61% 107,18% 162,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...