Visa allt om Santasalo Gears AB
Visa allt om Santasalo Gears AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 61 762 85 023 93 361 50 020 81 429 48 301 48 587 39 764 34 377 28 751
Övrig omsättning 162 1 275 948 168 575 323 218 1 311 - 19
Rörelseresultat (EBIT) -1 124 6 211 2 376 -316 638 544 3 628 1 625 46 1
Resultat efter finansnetto -770 6 693 3 162 -641 1 071 87 3 718 1 568 205 -248
Årets resultat 82 4 218 2 019 -602 548 21 1 974 765 173 -108
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 388 1 138 791 521 653 748 1 282 1 792 1 493 1 603
Omsättningstillgångar 20 801 28 885 18 347 16 434 16 270 21 791 14 938 14 127 8 388 11 481
Tillgångar 22 189 30 023 19 137 16 955 16 923 22 539 16 221 15 919 9 882 13 083
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 768 10 686 6 468 4 449 5 051 4 504 4 482 2 509 1 744 1 570
Obeskattade reserver 2 955 3 856 2 611 1 913 1 952 1 701 1 701 726 290 392
Avsättningar (tkr) 326 865 2 050 625 1 000 1 390 975 1 055 475 400
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 139 14 616 8 008 9 968 8 920 14 945 9 062 11 629 7 373 10 721
Skulder och eget kapital 22 189 30 023 19 137 16 955 16 923 22 539 16 221 15 919 9 882 13 083
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 1 041 891 1 279 563 555 541 522 501
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 758 13 748 11 218 10 710 8 566 8 339 8 609 8 607 7 675 6 370
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 842 6 706 5 847 5 700 4 824 3 932 3 930 3 847 3 630 2 953
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 61 924 86 298 94 309 50 188 82 004 48 624 48 805 41 075 34 377 28 770
Nyckeltal
Antal anställda 24 24 24 23 21 19 21 22 20 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 573 3 543 3 890 2 175 3 878 2 542 2 314 1 807 1 719 1 597
Personalkostnader per anställd (tkr) 811 854 755 807 800 730 686 662 639 592
Rörelseresultat, EBITDA -563 6 627 2 671 77 1 125 1 168 4 335 2 360 879 953
Nettoomsättningförändring -27,36% -8,93% 86,65% -38,57% 68,59% -0,59% 22,19% 15,67% 19,57% -%
Du Pont-modellen -3,45% 22,32% 16,59% -1,80% 6,37% 2,43% 23,62% 12,45% 3,89% 1,66%
Vinstmarginal -1,24% 7,88% 3,40% -0,61% 1,32% 1,13% 7,88% 4,98% 1,12% 0,75%
Bruttovinstmarginal 43,70% 40,67% 29,72% 51,08% 33,07% 46,20% 53,07% 58,21% 55,76% 57,10%
Rörelsekapital/omsättning 20,50% 16,78% 11,07% 12,93% 9,03% 14,17% 12,09% 6,28% 2,95% 2,64%
Soliditet 58,92% 45,61% 44,44% 34,56% 38,35% 25,55% 35,36% 19,04% 19,76% 14,16%
Kassalikviditet 238,94% 186,04% 207,06% 148,02% 165,21% 130,68% 135,97% 108,40% 99,48% 91,72%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...