Visa allt om Erik J.A. Nilsson Rörlednings Aktiebolag
Visa allt om Erik J.A. Nilsson Rörlednings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 125 4 291 4 791 3 703 5 257 5 042 4 573 3 289 3 615 4 189
Övrig omsättning - - - - - - - 332 71 -
Rörelseresultat (EBIT) 196 108 138 53 255 401 -146 - 303 122
Resultat efter finansnetto 196 103 138 56 262 403 -146 - 284 122
Årets resultat 150 74 147 63 200 301 3 - 146 60
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 42 58 76 23 40 58 75 711 318
Omsättningstillgångar 892 826 913 574 1 009 1 148 960 1 152 1 008 916
Tillgångar 917 868 970 650 1 032 1 188 1 018 1 227 1 719 1 233
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 307 256 282 235 422 472 171 367 456 390
Obeskattade reserver 0 0 0 59 95 110 125 282 164 89
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 546 232
Kortfristiga skulder 610 611 688 356 515 607 722 576 554 523
Skulder och eget kapital 917 868 970 650 1 032 1 188 1 018 1 227 1 719 1 233
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 770 760 684 640 642
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 858 810 846 722 800 1 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 391 373 374 342 364 355 348 332 324 280
Utdelning till aktieägare 100 100 100 100 250 250 0 200 200 80
Omsättning 5 125 4 291 4 791 3 703 5 257 5 042 4 573 3 621 3 686 4 189
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 563 2 146 2 396 1 852 2 629 2 521 2 287 1 645 1 808 2 095
Personalkostnader per anställd (tkr) 640 610 618 540 593 570 561 514 487 471
Rörelseresultat, EBITDA 212 124 156 80 272 418 -129 - 310 128
Nettoomsättningförändring 19,44% -10,44% 29,38% -29,56% 4,26% 10,26% 39,04% -9,02% -13,70% -%
Du Pont-modellen 21,92% 12,67% 14,43% 8,77% 25,48% 33,92% -14,24% -% 17,74% 10,06%
Vinstmarginal 3,92% 2,56% 2,92% 1,54% 5,00% 7,99% -3,17% -% 8,44% 2,96%
Bruttovinstmarginal 37,72% 44,00% 38,70% 44,02% 37,40% 42,40% 33,54% -% 42,88% 35,59%
Rörelsekapital/omsättning 5,50% 5,01% 4,70% 5,89% 9,40% 10,73% 5,20% 17,51% 12,56% 9,38%
Soliditet 33,48% 29,49% 29,07% 42,84% 47,68% 46,55% 25,85% 46,46% 33,40% 36,83%
Kassalikviditet 134,43% 123,57% 122,09% 140,17% 180,78% 175,95% 121,61% 184,03% 139,89% 137,86%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...