Visa allt om Danas Plåt och Smide Aktiebolag
Visa allt om Danas Plåt och Smide Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 004 4 419 6 697 6 077 5 959 3 800 4 688 11 531 9 477 10 212
Övrig omsättning 109 - 70 - - 160 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 517 -755 548 83 212 -641 -550 2 008 1 652 1 441
Resultat efter finansnetto 509 -758 547 110 217 -637 -537 2 054 1 661 1 444
Årets resultat 509 -758 447 57 152 17 23 1 071 877 845
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 406 380 308 345 396 488 426 478 484 258
Omsättningstillgångar 1 222 897 1 847 2 022 1 746 1 930 2 815 4 444 3 802 2 810
Tillgångar 1 628 1 278 2 155 2 367 2 142 2 417 3 240 4 922 4 287 3 068
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 925 416 1 174 727 1 471 1 446 1 556 2 043 1 482 1 085
Obeskattade reserver 0 0 0 29 0 0 675 1 270 745 325
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 702 861 981 1 610 671 971 1 009 1 609 2 059 1 657
Skulder och eget kapital 1 628 1 278 2 155 2 367 2 142 2 417 3 240 4 922 4 287 3 068
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 485 310 340 515 919 752 763
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 147 2 364 2 407 1 861 1 729 1 607 1 502 2 243 2 224 2 442
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 747 693 835 775 823 816 902 1 503 1 469 1 318
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 800 128 128 510 510 480
Omsättning 6 113 4 419 6 767 6 077 5 959 3 960 4 688 11 531 9 477 10 212
Nyckeltal
Antal anställda 8 12 10 10 9 9 9 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 751 368 670 608 662 422 521 1 048 862 928
Personalkostnader per anställd (tkr) 370 263 330 317 316 310 334 443 413 419
Rörelseresultat, EBITDA 584 -707 584 141 303 -510 -409 2 142 1 775 1 563
Nettoomsättningförändring 35,87% -34,02% 10,20% 1,98% 56,82% -18,94% -59,34% 21,67% -7,20% -%
Du Pont-modellen 31,76% -59,08% 25,43% 4,65% 10,18% -26,40% -16,57% 42,04% 38,91% 47,10%
Vinstmarginal 8,61% -17,09% 8,18% 1,81% 3,66% -16,79% -11,45% 17,94% 17,60% 14,15%
Bruttovinstmarginal 75,97% 83,96% 74,39% 70,43% 70,25% 76,29% 76,83% 75,03% 77,95% 79,20%
Rörelsekapital/omsättning 8,66% 0,81% 12,93% 6,78% 18,04% 25,24% 38,52% 24,59% 18,39% 11,29%
Soliditet 56,82% 32,55% 54,48% 31,62% 68,67% 59,83% 63,38% 60,09% 47,08% 42,99%
Kassalikviditet 135,90% 67,71% 158,31% 105,09% 236,81% 173,12% 255,20% 271,16% 181,40% 164,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...