Visa allt om Hisingens Grafiska Industri Aktiebolag
Visa allt om Hisingens Grafiska Industri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 473 2 311 2 415 2 490 2 761 2 531 2 472 2 570 2 632 2 330
Övrig omsättning - - - 106 86 170 50 59 - -
Rörelseresultat (EBIT) 128 121 69 -61 97 55 -12 16 111 37
Resultat efter finansnetto 104 98 39 -76 76 29 -34 0 102 19
Årets resultat 77 72 28 -33 33 17 1 0 38 10
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 376 429 124 154 188 239 295 306 182 159
Omsättningstillgångar 482 423 446 427 471 535 394 411 410 417
Tillgångar 857 852 571 581 659 773 689 717 592 576
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 294 252 180 152 200 167 150 149 169 149
Obeskattade reserver 0 0 0 0 43 17 17 58 64 21
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 250 358 95 48 59 211 195 225 0 0
Kortfristiga skulder 313 242 296 381 357 378 328 284 358 406
Skulder och eget kapital 857 852 571 581 659 773 689 717 592 576
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 427 427 427 394 390 376 302 296
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 811 836 520 639 617 584 547 486 511 498
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 341 330 382 418 409 389 378 358 342 294
Utdelning till aktieägare 75 35 0 0 15 0 0 0 20 18
Omsättning 2 473 2 311 2 415 2 596 2 847 2 701 2 522 2 629 2 632 2 330
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 237 1 156 1 208 830 920 844 824 857 877 777
Personalkostnader per anställd (tkr) 540 561 621 493 467 447 415 372 397 379
Rörelseresultat, EBITDA 221 166 97 -28 148 110 48 72 176 121
Nettoomsättningförändring 7,01% -4,31% -3,01% -9,82% 9,09% 2,39% -3,81% -2,36% 12,96% -%
Du Pont-modellen 15,05% 14,20% 12,26% -8,95% 15,48% 7,12% -1,60% 2,37% 19,43% 6,42%
Vinstmarginal 5,22% 5,24% 2,90% -2,09% 3,69% 2,17% -0,44% 0,66% 4,37% 1,59%
Bruttovinstmarginal 73,15% 75,81% 75,57% 74,70% 73,78% 74,12% 71,36% 70,51% 73,29% 71,63%
Rörelsekapital/omsättning 6,83% 7,83% 6,21% 1,85% 4,13% 6,20% 2,67% 4,94% 1,98% 0,47%
Soliditet 34,31% 29,58% 31,52% 26,16% 35,16% 23,22% 23,59% 26,61% 36,33% 28,49%
Kassalikviditet 105,43% 115,29% 104,73% 79,00% 94,96% 110,58% 77,13% 98,59% 89,39% 83,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...