Visa allt om Fenix Outdoor AB
Visa allt om Fenix Outdoor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 114 995 0 0 0 0 0 0 150 914 249 181 217 942
Övrig omsättning 1 080 90 590 68 354 59 326 50 185 9 888 7 719 11 913 8 943 4 256
Rörelseresultat (EBIT) -3 971 -31 290 -36 348 -46 446 -36 213 -25 676 -26 498 32 492 57 857 35 361
Resultat efter finansnetto 50 960 90 900 130 352 57 211 119 236 77 262 12 932 68 740 75 696 39 387
Årets resultat 215 022 39 153 110 402 47 512 98 770 76 801 27 174 48 639 48 233 24 324
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 424 764 326 237 283 183 268 608 297 087 295 838 234 804 205 714 152 545 158 252
Omsättningstillgångar 592 988 913 644 603 364 540 787 397 084 301 773 241 655 157 420 171 199 130 044
Tillgångar 1 017 752 1 239 881 886 547 809 395 694 171 597 611 476 459 363 134 323 744 288 296
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 422 701 493 064 506 994 449 686 442 006 383 047 253 787 233 937 211 700 183 599
Obeskattade reserver 190 097 113 097 91 113 87 410 86 123 78 930 66 276 73 900 65 542 53 876
Avsättningar (tkr) 0 235 301 0 0 0 0 0 960 1 960
Långfristiga skulder 12 271 13 771 8 622 9 860 9 802 9 913 10 025 11 323 0 0
Kortfristiga skulder 392 684 619 714 279 517 262 439 156 240 125 721 146 371 43 974 45 542 48 861
Skulder och eget kapital 1 017 752 1 239 881 886 547 809 395 694 171 597 611 476 459 363 134 323 744 288 296
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 615 300 250 250 250 1 077 1 208 1 477 1 295
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 15 399 13 168 13 053 14 348 10 320 11 583 16 403 16 627 12 320 10 418
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 955 5 924 4 727 6 017 5 102 4 030 7 829 7 467 6 111 5 632
Utdelning till aktieägare 0 285 385 53 095 53 095 39 821 39 821 26 547 26 547 26 547 23 229
Omsättning 116 075 90 590 68 354 59 326 50 185 9 888 7 719 162 827 258 124 222 198
Nyckeltal
Antal anställda 38 36 24 23 23 23 41 39 32 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 026 - - - - - - 3 870 7 787 7 515
Personalkostnader per anställd (tkr) 638 601 753 896 645 737 637 664 639 620
Rörelseresultat, EBITDA 6 271 -16 396 -24 463 -38 246 -30 056 -23 203 -24 509 34 279 62 443 37 633
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -39,44% 14,33% -%
Du Pont-modellen 5,53% -% -% -% -% -% -% 19,33% 23,58% 14,25%
Vinstmarginal 48,94% -% -% -% -% -% -% 46,51% 30,63% 18,85%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% 43,25% 41,46% 36,83%
Rörelsekapital/omsättning 174,18% -% -% -% -% -% -% 75,17% 50,43% 37,25%
Soliditet 56,10% 46,88% 65,20% 63,52% 72,82% 73,83% 63,52% 79,07% 79,97% 77,14%
Kassalikviditet 151,01% 147,43% 215,86% 206,06% 254,15% 240,03% 165,10% 357,98% 295,93% 189,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...