Visa allt om AB Nordingrå El
Visa allt om AB Nordingrå El

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 570 5 183 5 049 4 142 4 704 4 726 4 791 4 787 4 700 3 518
Övrig omsättning - - - 13 14 29 1 16 8 -
Rörelseresultat (EBIT) 26 270 403 240 384 550 258 452 352 -182
Resultat efter finansnetto 32 267 411 246 400 580 272 458 361 -181
Årets resultat 47 226 242 137 294 424 159 234 301 -180
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 146 159 112 122 129 105 1 159 796 814 499
Omsättningstillgångar 1 502 2 168 2 489 2 321 2 521 2 581 1 175 1 296 1 057 855
Tillgångar 1 648 2 328 2 601 2 442 2 650 2 686 2 334 2 091 1 871 1 354
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 883 1 449 1 583 1 641 1 714 1 630 1 326 1 256 1 113 812
Obeskattade reserver 276 306 330 230 170 170 170 120 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 489 573 688 571 765 885 838 715 759 543
Skulder och eget kapital 1 648 2 328 2 601 2 442 2 650 2 686 2 334 2 091 1 871 1 354
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 966 1 005 916 757 855
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 149 1 287 1 269 1 078 1 155 76 92 61 33 30
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 392 435 433 390 437 514 638 511 523 408
Utdelning till aktieägare 100 0 360 300 210 210 120 90 90 0
Omsättning 3 570 5 183 5 049 4 155 4 718 4 755 4 792 4 803 4 708 3 518
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 893 1 037 1 010 1 036 1 176 1 182 1 198 1 596 1 567 1 173
Personalkostnader per anställd (tkr) 400 349 342 368 399 390 435 497 441 434
Rörelseresultat, EBITDA 39 288 413 250 394 576 296 491 399 -136
Nettoomsättningförändring -31,12% 2,65% 21,90% -11,95% -0,47% -1,36% 0,08% 1,85% 33,60% -%
Du Pont-modellen 1,94% 11,68% 15,80% 10,11% 15,09% 21,59% 11,65% 21,95% 19,24% -13,29%
Vinstmarginal 0,90% 5,25% 8,14% 5,96% 8,50% 12,27% 5,68% 9,59% 7,66% -5,12%
Bruttovinstmarginal 61,85% 54,81% 55,60% 56,28% 56,06% 57,53% 54,79% 51,79% 48,66% 50,63%
Rörelsekapital/omsättning 28,38% 30,77% 35,67% 42,25% 37,33% 35,89% 7,03% 12,14% 6,34% 8,87%
Soliditet 66,64% 72,49% 70,76% 74,14% 69,41% 65,35% 62,18% 64,20% 59,49% 59,97%
Kassalikviditet 234,15% 304,36% 311,19% 351,66% 292,81% 261,47% 108,71% 149,09% 105,01% 113,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...