Visa allt om Ejnar Erikssons Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 7 037 5 983 5 928 5 676 5 179 4 873 3 246 2 670 3 194 3 845
Övrig omsättning - 22 - 24 - - - 30 15 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 001 614 565 807 532 343 38 209 326 367
Resultat efter finansnetto 1 002 611 555 807 530 343 37 207 319 349
Årets resultat 584 475 432 769 279 181 24 156 224 257
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 24 390 60 94 5 9 13 20 34
Omsättningstillgångar 1 619 1 140 1 846 2 147 1 827 1 438 906 944 843 847
Tillgångar 1 620 1 165 2 237 2 207 1 921 1 443 915 957 863 882
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 803 619 619 1 087 618 589 458 534 428 523
Obeskattade reserver 250 0 0 0 238 92 0 0 15 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 567 545 1 617 1 120 1 065 762 457 423 420 345
Skulder och eget kapital 1 620 1 165 2 237 2 207 1 921 1 443 915 957 863 882
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 332 324 324 239
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 828 918 851 784 696 588 176 60 57 427
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 340 393 374 480 591 377 307 289 214 264
Utdelning till aktieägare 400 400 475 900 300 250 25 100 50 320
Omsättning 7 037 6 005 5 928 5 700 5 179 4 873 3 246 2 700 3 209 3 845
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 3 3 3 2 2 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 759 1 496 1 976 1 892 1 726 2 437 1 623 2 670 3 194 1 923
Personalkostnader per anställd (tkr) 351 333 410 422 438 504 429 677 603 473
Rörelseresultat, EBITDA 1 025 632 670 825 551 348 42 216 340 394
Nettoomsättningförändring 17,62% 0,93% 4,44% 9,60% 6,28% 50,12% 21,57% -16,41% -16,93% -%
Du Pont-modellen 61,91% 52,79% 25,35% 36,61% 27,69% 23,77% 4,15% 21,84% 37,78% 41,61%
Vinstmarginal 14,25% 10,28% 9,56% 14,24% 10,27% 7,04% 1,17% 7,83% 10,21% 9,54%
Bruttovinstmarginal 39,99% 39,73% 38,90% 42,58% 42,21% 34,72% 35,77% 41,99% 35,28% 40,65%
Rörelsekapital/omsättning 14,95% 9,94% 3,86% 18,09% 14,71% 13,87% 13,83% 19,51% 13,24% 13,06%
Soliditet 61,60% 53,13% 27,67% 49,25% 41,30% 45,52% 50,05% 55,80% 50,85% 60,36%
Kassalikviditet 229,28% 155,41% 82,68% 145,18% 119,15% 138,58% 110,07% 135,22% 111,67% 135,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...