Visa allt om Ejnar Erikssons Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 5 983 5 928 5 676 5 179 4 873 3 246 2 670 3 194 3 845 3 917
Övrig omsättning 22 - 24 - - - 30 15 - -
Rörelseresultat (EBIT) 614 565 807 532 343 38 209 326 367 51
Resultat efter finansnetto 611 555 807 530 343 37 207 319 349 32
Årets resultat 475 432 769 279 181 24 156 224 257 29
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 390 60 94 5 9 13 20 34 61
Omsättningstillgångar 1 140 1 846 2 147 1 827 1 438 906 944 843 847 1 008
Tillgångar 1 165 2 237 2 207 1 921 1 443 915 957 863 882 1 069
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 619 619 1 087 618 589 458 534 428 523 266
Obeskattade reserver 0 0 0 238 92 0 0 15 13 29
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Kortfristiga skulder 545 1 617 1 120 1 065 762 457 423 420 345 746
Skulder och eget kapital 1 165 2 237 2 207 1 921 1 443 915 957 863 882 1 069
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 332 324 324 239 312
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 918 851 784 696 588 176 60 57 427 416
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 393 374 480 591 377 307 289 214 264 320
Utdelning till aktieägare 400 475 900 300 250 25 100 50 320 0
Omsättning 6 005 5 928 5 700 5 179 4 873 3 246 2 700 3 209 3 845 3 917
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 3 3 2 2 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 496 1 976 1 892 1 726 2 437 1 623 2 670 3 194 1 923 1 959
Personalkostnader per anställd (tkr) 333 410 422 438 504 429 677 603 473 531
Rörelseresultat, EBITDA 632 670 825 551 348 42 216 340 394 82
Nettoomsättningförändring 0,93% 4,44% 9,60% 6,28% 50,12% 21,57% -16,41% -16,93% -1,84% -%
Du Pont-modellen 52,79% 25,35% 36,61% 27,69% 23,77% 4,15% 21,84% 37,78% 41,61% 4,86%
Vinstmarginal 10,28% 9,56% 14,24% 10,27% 7,04% 1,17% 7,83% 10,21% 9,54% 1,33%
Bruttovinstmarginal 39,73% 38,90% 42,58% 42,21% 34,72% 35,77% 41,99% 35,28% 40,65% 34,80%
Rörelsekapital/omsättning 9,94% 3,86% 18,09% 14,71% 13,87% 13,83% 19,51% 13,24% 13,06% 6,69%
Soliditet 53,13% 27,67% 49,25% 41,30% 45,52% 50,05% 55,80% 50,85% 60,36% 26,84%
Kassalikviditet 155,41% 82,68% 145,18% 119,15% 138,58% 110,07% 135,22% 111,67% 135,94% 84,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...