Visa allt om Astral Holding AB
Visa allt om Astral Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 542 5 488 5 079 4 334 4 182 3 931 2 363 10 715 36 620 29 891
Övrig omsättning - - - - - - - 41 76 35
Rörelseresultat (EBIT) 2 078 1 553 664 2 172 2 025 1 859 1 515 2 533 4 202 4 320
Resultat efter finansnetto 2 080 1 528 883 8 892 11 533 2 493 1 581 2 558 4 111 4 342
Årets resultat 6 115 6 295 5 237 5 221 6 265 827 -173 1 548 2 354 2 495
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 583 39 254 27 274 22 699 19 016 17 869 12 977 11 063 8 568 8 625
Omsättningstillgångar 30 243 21 075 24 898 24 443 22 682 15 943 14 274 9 124 13 398 12 215
Tillgångar 66 826 60 328 52 172 47 141 41 698 33 812 27 251 20 186 21 967 20 840
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 367 40 252 34 456 31 332 28 193 22 228 17 610 12 772 11 223 9 620
Obeskattade reserver 19 059 17 842 15 660 13 386 11 632 8 577 7 018 5 237 5 023 4 317
Avsättningar (tkr) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 782 922 590 630 670
Kortfristiga skulder 401 1 234 1 055 1 424 873 1 225 701 588 4 090 5 233
Skulder och eget kapital 66 826 60 328 52 172 47 141 41 698 33 812 27 251 20 186 21 967 20 840
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 569 0 0 297 0 87 217 550
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 562 570 0 418 403 0 0 1 303 5 523 4 514
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 240 146 245 156 194 138 0 438 2 321 1 897
Utdelning till aktieägare 0 0 500 2 000 0 300 0 0 0 750
Omsättning 5 542 5 488 5 079 4 334 4 182 3 931 2 363 10 756 36 696 29 926
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 0 5 22 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 542 5 488 5 079 4 334 4 182 3 931 - 2 143 1 665 1 573
Personalkostnader per anställd (tkr) 802 718 817 577 610 449 - 373 372 371
Rörelseresultat, EBITDA 4 169 3 490 2 287 3 445 3 041 2 797 2 235 3 020 4 814 4 899
Nettoomsättningförändring 0,98% 8,05% 17,19% 3,63% 6,39% 66,36% -77,95% -70,74% 22,51% -%
Du Pont-modellen 3,11% 2,57% 1,76% 18,88% 27,69% 7,50% 5,91% 13,83% 19,68% 21,05%
Vinstmarginal 37,55% 28,30% 18,04% 205,38% 276,14% 64,49% 68,13% 26,06% 11,81% 14,68%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 59,46% 45,23% 48,20%
Rörelsekapital/omsättning 538,47% 361,53% 469,44% 531,13% 521,50% 374,41% 574,40% 79,66% 25,42% 23,36%
Soliditet 91,63% 89,79% 89,46% 87,39% 88,17% 84,44% 83,60% 81,95% 67,55% 61,08%
Kassalikviditet 7 541,90% 1 707,86% 2 360,00% 1 716,50% 2 598,17% 1 301,47% 2 036,23% 1 551,70% 160,98% 151,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...