Visa allt om Alenius Fastigheter AB
Visa allt om Alenius Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 7 593 7 415 7 387 8 515 8 281 9 638 8 975 7 934 7 809 7 922
Övrig omsättning - - 54 1 867 42 38 - 25 - 68
Rörelseresultat (EBIT) 2 151 2 299 3 127 4 623 1 937 3 259 3 726 4 530 3 970 4 293
Resultat efter finansnetto 2 241 2 289 2 915 4 182 2 733 2 750 3 507 3 682 2 801 3 330
Årets resultat 1 809 3 273 4 616 1 466 2 605 1 568 2 406 2 417 1 889 2 326
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 661 33 005 33 401 33 365 41 661 33 741 53 54 57 62
Omsättningstillgångar 2 798 2 958 1 792 7 969 4 035 2 667 41 246 40 641 40 317 40 347
Tillgångar 35 460 35 964 35 193 41 334 45 695 36 407 41 299 40 695 40 374 40 410
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 252 19 443 16 870 15 754 14 788 13 183 16 798 14 893 12 976 11 587
Obeskattade reserver 0 31 1 913 5 157 4 113 4 435 3 906 3 497 2 982 2 618
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 000 14 331 14 392 18 442 25 607 17 553 18 336 18 725 21 225 23 725
Kortfristiga skulder 2 208 2 159 2 018 1 981 1 187 1 236 2 259 3 581 3 191 2 480
Skulder och eget kapital 35 460 35 964 35 193 41 334 45 695 36 407 41 299 40 695 40 374 40 410
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 147 1 149 1 118 1 193 1 128 1 024 895 825 750 622
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 360 361 351 375 355 331 307 299 375 321
Utdelning till aktieägare 4 500 1 000 700 500 500 1 000 500 500 500 500
Omsättning 7 593 7 415 7 441 10 382 8 323 9 676 8 975 7 959 7 809 7 990
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 531 2 472 2 462 2 838 2 760 3 213 2 992 2 645 1 952 1 981
Personalkostnader per anställd (tkr) 484 485 493 523 499 453 401 361 283 238
Rörelseresultat, EBITDA 2 672 2 820 3 648 5 144 2 542 3 857 3 727 4 533 3 976 4 373
Nettoomsättningförändring 2,40% 0,38% -13,25% 2,83% -14,08% 7,39% 13,12% 1,60% -1,43% -%
Du Pont-modellen 6,88% 7,18% 9,84% 11,76% 8,04% 8,98% 9,03% 11,15% 9,86% 10,63%
Vinstmarginal 32,11% 34,82% 46,88% 57,06% 44,39% 33,94% 41,54% 57,17% 50,95% 54,23%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 97,33% 98,83% 83,47% 89,72% 99,48% 95,29% 97,68%
Rörelsekapital/omsättning 7,77% 10,78% -3,06% 70,32% 34,39% 14,85% 434,40% 467,10% 475,43% 478,00%
Soliditet 57,11% 54,13% 52,18% 47,31% 39,00% 45,19% 47,64% 42,78% 37,46% 33,34%
Kassalikviditet 126,72% 137,01% 88,80% 364,51% 287,19% 159,95% 69,50% 31,33% 23,72% 16,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...