Visa allt om Alenius Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 7 415 7 387 8 515 8 281 9 638 8 975 7 934 7 809 7 922 7 816
Övrig omsättning - 54 1 867 42 38 - 25 - 68 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 299 3 127 4 623 1 937 3 259 3 726 4 530 3 970 4 293 4 298
Resultat efter finansnetto 2 289 2 915 4 182 2 733 2 750 3 507 3 682 2 801 3 330 3 543
Årets resultat 3 273 4 616 1 466 2 605 1 568 2 406 2 417 1 889 2 326 2 320
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 005 33 401 33 365 41 661 33 741 53 54 57 62 143
Omsättningstillgångar 2 958 1 792 7 969 4 035 2 667 41 246 40 641 40 317 40 347 40 271
Tillgångar 35 964 35 193 41 334 45 695 36 407 41 299 40 695 40 374 40 410 40 414
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 443 16 870 15 754 14 788 13 183 16 798 14 893 12 976 11 587 9 761
Obeskattade reserver 31 1 913 5 157 4 113 4 435 3 906 3 497 2 982 2 618 2 318
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 331 14 392 18 442 25 607 17 553 18 336 18 725 21 225 23 725 25 225
Kortfristiga skulder 2 159 2 018 1 981 1 187 1 236 2 259 3 581 3 191 2 480 3 110
Skulder och eget kapital 35 964 35 193 41 334 45 695 36 407 41 299 40 695 40 374 40 410 40 414
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 149 1 118 1 193 1 128 1 024 895 825 750 622 566
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 361 351 375 355 331 307 299 375 321 274
Utdelning till aktieägare 1 000 700 500 500 1 000 500 500 500 500 500
Omsättning 7 415 7 441 10 382 8 323 9 676 8 975 7 959 7 809 7 990 7 816
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 472 2 462 2 838 2 760 3 213 2 992 2 645 1 952 1 981 1 954
Personalkostnader per anställd (tkr) 485 493 523 499 453 401 361 283 238 209
Rörelseresultat, EBITDA 2 820 3 648 5 144 2 542 3 857 3 727 4 533 3 976 4 373 4 423
Nettoomsättningförändring 0,38% -13,25% 2,83% -14,08% 7,39% 13,12% 1,60% -1,43% 1,36% -%
Du Pont-modellen 7,18% 9,84% 11,76% 8,04% 8,98% 9,03% 11,15% 9,86% 10,63% 10,64%
Vinstmarginal 34,82% 46,88% 57,06% 44,39% 33,94% 41,54% 57,17% 50,95% 54,23% 55,03%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 97,33% 98,83% 83,47% 89,72% 99,48% 95,29% 97,68% 97,91%
Rörelsekapital/omsättning 10,78% -3,06% 70,32% 34,39% 14,85% 434,40% 467,10% 475,43% 478,00% 475,45%
Soliditet 54,13% 52,18% 47,31% 39,00% 45,19% 47,64% 42,78% 37,46% 33,34% 28,28%
Kassalikviditet 137,01% 88,80% 364,51% 287,19% 159,95% 69,50% 31,33% 23,72% 16,85% 9,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...