Visa allt om H.B. Fuller Sverige Aktiebolag
Visa allt om H.B. Fuller Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-11 2014-11 2013-11 2012-11 2011-11 * 2010-11 * 2009-11 * 2008-11 * 2007-11 * 2006-11 *
Nettoomsättning 121 183 131 753 128 811 110 629 10 681 9 984 8 890 9 430 7 418 65 230
Övrig omsättning 958 1 529 1 657 2 573 29 30 68 40 16 301
Rörelseresultat (EBIT) 5 322 2 910 2 352 3 006 133 154 313 232 89 967
Resultat efter finansnetto 5 322 2 910 2 360 3 015 129 152 309 248 98 958
Årets resultat 4 152 2 270 1 737 2 226 87 119 223 210 70 702
Balansräkningar (tkr)
2015-11 2014-11 2013-11 2012-11 2011-11 * 2010-11 * 2009-11 * 2008-11 * 2007-11 * 2006-11 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 777 2 502 3 082 1 473 160 479 363 411 470 1 150
Omsättningstillgångar 40 584 43 420 18 688 16 034 2 635 1 365 1 222 1 736 1 452 15 291
Tillgångar 42 352 45 922 21 770 17 507 2 794 1 844 1 585 2 147 1 922 16 451
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 727 14 668 11 918 9 901 886 799 680 457 747 6 180
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 44 401
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 8 246
Kortfristiga skulder 23 625 31 245 9 843 7 606 1 907 1 044 905 1 689 1 122 9 613
Skulder och eget kapital 42 352 45 922 21 770 17 507 2 794 1 844 1 585 2 147 1 922 16 451
Löner & utdelning (tkr)
2015-11
2014-11
2013-11
2012-11
2011-11 *
2010-11 *
2009-11 *
2008-11 *
2007-11 *
2006-11 *
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 73 54 54 60 502
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 237 3 150 4 062 3 656 52 169 89 146 126 1 369
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 930 1 659 2 120 1 776 67 106 85 114 111 1 031
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 319 500 0
Omsättning 122 141 133 282 130 468 113 202 10 710 10 014 8 958 9 470 7 434 65 531
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 4 5 5 5 5 5 5 45
Nettoomsättning per anställd (tkr) 30 296 43 918 32 203 22 126 2 136 1 997 1 778 1 886 1 484 1 450
Personalkostnader per anställd (tkr) 792 1 603 1 546 1 086 83 70 46 63 59 64
Rörelseresultat, EBITDA 6 031 3 623 2 940 3 205 452 221 361 270 97 1 012
Nettoomsättningförändring -8,02% 2,28% 16,44% 935,76% 6,98% 12,31% -5,73% 27,12% -88,63% -%
Du Pont-modellen 12,57% 6,34% 10,89% 17,56% 4,83% 8,35% 19,75% 11,60% 5,20% 6,21%
Vinstmarginal 4,39% 2,21% 1,84% 2,78% 1,26% 1,54% 3,52% 2,64% 1,35% 1,57%
Bruttovinstmarginal 9,50% 8,12% 9,29% 9,13% 9,82% 9,48% 9,47% 9,27% 9,44% 9,07%
Rörelsekapital/omsättning 13,99% 9,24% 6,87% 7,62% 6,82% 3,22% 3,57% 0,50% 4,45% 8,70%
Soliditet 44,22% 31,94% 54,75% 56,55% 31,71% 43,33% 42,90% 21,29% 40,51% 39,32%
Kassalikviditet 171,78% 138,97% 189,86% 210,81% 138,18% 130,75% 135,03% 102,78% 129,41% 159,07%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-11: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-11: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-11: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-11: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-11: Balansräkning redovisad i euro
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-11: Balansräkning redovisad i euro
mer information

* Bolaget redovisar bokslutstalen i tusen euro.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...