Visa allt om Blicon Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 19 606 13 476 9 857 6 143 8 555 10 203 8 797 19 290 12 600 11 829
Övrig omsättning 50 50 50 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 933 2 048 1 516 674 294 2 173 1 552 1 891 3 010 2 920
Resultat efter finansnetto 3 576 2 636 2 063 1 140 1 468 2 467 2 082 1 830 3 497 3 875
Årets resultat 3 207 2 417 1 704 1 154 1 008 1 498 1 114 951 1 861 2 084
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 919 1 972 2 024 2 013 0 50 50 50 4 9
Omsättningstillgångar 26 043 22 769 20 611 19 059 20 029 23 380 21 203 20 115 27 969 25 239
Tillgångar 27 962 24 741 22 636 21 072 20 029 23 430 21 253 20 165 27 973 25 248
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 391 11 341 9 108 7 554 6 543 8 235 7 737 7 623 6 672 4 811
Obeskattade reserver 2 476 3 016 3 494 3 632 4 069 3 986 3 575 3 035 2 557 1 668
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 751 10 240 9 752 9 288 8 989 10 689 9 689 8 658 17 471 17 789
Kortfristiga skulder 344 144 282 598 429 520 251 849 1 273 980
Skulder och eget kapital 27 962 24 741 22 636 21 072 20 029 23 430 21 253 20 165 27 973 25 248
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 - 0 0 0 0 145
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - 0 - 0 - 0 0 0 0 60
Utdelning till aktieägare 160 156 184 150 143 2 700 1 000 1 000 0 0
Omsättning 19 656 13 526 9 907 6 143 8 555 10 203 8 797 19 290 12 600 11 829
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 - 0 0 - 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 11 829
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 225
Rörelseresultat, EBITDA 2 986 2 101 1 567 677 294 2 173 1 552 1 895 3 014 2 924
Nettoomsättningförändring 45,49% 36,72% 60,46% -% -16,15% 15,98% -54,40% 53,10% 6,52% -%
Du Pont-modellen 14,62% 12,63% 11,16% 6,83% 10,03% 12,94% 12,61% 13,44% 16,80% 19,84%
Vinstmarginal 20,85% 23,20% 25,64% 23,43% 23,47% 29,72% 30,46% 14,05% 37,30% 42,34%
Bruttovinstmarginal 16,44% 16,50% 17,61% 14,42% 5,19% 22,84% 19,30% 10,62% 25,10% 28,22%
Rörelsekapital/omsättning 131,08% 167,89% 206,24% 300,52% 229,11% 224,05% 238,17% 99,88% 211,87% 205,08%
Soliditet 58,37% 55,35% 52,28% 48,55% 47,64% 47,69% 48,80% 48,64% 30,43% 23,81%
Kassalikviditet 1 047,97% 1 479,17% 741,49% 534,78% 464,80% 625,96% 407,97% 137,81% 169,68% 210,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...