Visa allt om Supply Decor Lighting Gbg AB
Visa allt om Supply Decor Lighting Gbg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 770 2 476 1 603 1 990 1 359 1 533 168 434 836 425
Övrig omsättning 288 236 - - 11 12 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 645 186 -323 467 222 443 -102 211 310 -22
Resultat efter finansnetto 644 182 -321 470 223 439 -100 239 313 -21
Årets resultat 603 75 -292 418 223 439 -100 239 313 -21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 119 126 100 100 100 100 100 100 51 2
Omsättningstillgångar 1 852 1 138 1 215 1 710 1 350 1 283 758 994 1 149 970
Tillgångar 1 971 1 264 1 315 1 810 1 450 1 383 858 1 094 1 200 972
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 369 966 891 1 433 1 165 1 142 753 1 042 903 591
Obeskattade reserver 35 35 0 29 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 567 262 424 348 285 241 105 51 297 381
Skulder och eget kapital 1 971 1 264 1 315 1 810 1 450 1 383 858 1 094 1 200 972
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 292 269 0 0 0 0 0 0 0 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 107 59 0 0 0 0 0 0 0 33
Utdelning till aktieägare 356 50 100 250 150 200 0 0 100 0
Omsättning 4 058 2 712 1 603 1 990 1 370 1 545 168 434 836 425
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 885 1 238 - - - - - - - 425
Personalkostnader per anställd (tkr) 216 180 - - - - - - - 153
Rörelseresultat, EBITDA 651 192 -323 467 222 443 -102 212 311 -21
Nettoomsättningförändring 52,26% 54,46% -19,45% 46,43% -11,35% 812,50% -61,29% -48,09% 96,71% -%
Du Pont-modellen 32,72% 14,79% -24,33% 26,19% 15,38% 32,18% -11,66% 22,03% 26,08% -2,16%
Vinstmarginal 17,11% 7,55% -19,96% 23,82% 16,41% 29,03% -59,52% 55,53% 37,44% -4,94%
Bruttovinstmarginal 43,50% 35,18% 40,99% 50,15% 41,50% 47,75% 39,29% 92,40% 60,53% 80,00%
Rörelsekapital/omsättning 34,08% 35,38% 49,34% 68,44% 78,37% 67,97% 388,69% 217,28% 101,91% 138,59%
Soliditet 70,84% 78,58% 67,76% 80,35% 80,34% 82,57% 87,76% 95,25% 75,25% 60,80%
Kassalikviditet 183,42% 233,59% 195,99% 396,55% 324,21% 525,31% 701,90% 1 878,43% 376,09% 211,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...