Visa allt om Mind and Body Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 34 952 15 843 13 283 9 804 42 408 23 652 27 536 5 479 6 703 5 708
Övrig omsättning - - - - - - - - 3 -
Rörelseresultat (EBIT) -159 -371 -353 -747 -680 -298 413 -184 177 282
Resultat efter finansnetto -159 -371 -352 -730 -684 -286 533 -262 203 294
Årets resultat -159 -371 -352 -730 -684 -41 345 -130 108 194
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 21 45 38 76 189 279 266 551 586
Omsättningstillgångar 1 594 1 569 1 595 1 764 2 378 3 005 3 381 2 938 2 994 3 246
Tillgångar 1 597 1 590 1 640 1 803 2 454 3 195 3 660 3 204 3 544 3 831
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 69 127 249 600 1 331 2 014 2 159 1 918 2 255 2 251
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 245 140 273 223
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 740 692 627 594 692 720 785 486 676 671
Kortfristiga skulder 788 771 766 609 432 460 472 660 341 688
Skulder och eget kapital 1 597 1 590 1 640 1 803 2 454 3 195 3 660 3 204 3 544 3 831
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 420 420 410 396 395 504
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 178 284 248 420 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 56 89 78 132 132 132 129 128 118 137
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 104 104 207 104
Omsättning 34 952 15 843 13 283 9 804 42 408 23 652 27 536 5 479 6 706 5 708
Nyckeltal
Antal anställda 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 34 952 - 13 283 9 804 42 408 23 652 27 536 5 479 6 703 5 708
Personalkostnader per anställd (tkr) 237 - 327 555 554 557 541 529 516 646
Rörelseresultat, EBITDA -141 -347 -334 -731 -680 -298 415 -183 204 309
Nettoomsättningförändring 120,61% 19,27% 35,49% -76,88% 79,30% -14,11% 402,57% -18,26% 17,43% -%
Du Pont-modellen -9,96% -23,27% -21,52% -40,54% -27,30% -8,92% 14,54% -4,28% 5,76% 7,67%
Vinstmarginal -0,45% -2,34% -2,66% -7,46% -1,58% -1,20% 1,93% -2,50% 3,04% 5,15%
Bruttovinstmarginal 0,35% 0,51% 0,41% -1,10% -0,14% 1,43% 3,76% 7,57% 100,00% 18,73%
Rörelsekapital/omsättning 2,31% 5,04% 6,24% 11,78% 4,59% 10,76% 10,56% 41,58% 39,58% 44,81%
Soliditet 4,32% 7,99% 15,18% 33,28% 54,24% 63,04% 63,92% 63,01% 69,17% 62,95%
Kassalikviditet 101,65% 47,86% 43,08% 102,96% 447,45% 415,43% 691,53% 288,03% 476,83% 421,80%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...