Visa allt om Planeringsaktiebolaget S.E.S.
Visa allt om Planeringsaktiebolaget S.E.S.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 910 7 228 7 439 6 217 4 736 3 533 5 156 7 669 7 011 5 526
Övrig omsättning - - 1 80 39 2 - 12 49 5
Rörelseresultat (EBIT) 338 167 797 528 -336 -632 -180 1 035 674 118
Resultat efter finansnetto 311 113 837 523 -337 -636 -106 1 033 679 117
Årets resultat 163 92 697 317 -337 -132 1 529 340 33
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 270 295 321 589 7 34 68 106 77 181
Omsättningstillgångar 2 828 2 317 2 640 2 704 2 325 2 274 3 060 3 853 2 925 2 573
Tillgångar 3 098 2 612 2 960 3 294 2 332 2 308 3 128 3 959 3 003 2 754
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 384 221 929 1 832 1 515 1 852 1 984 2 184 1 655 1 315
Obeskattade reserver 202 115 121 118 0 0 504 636 376 203
Avsättningar (tkr) 304 303 303 606 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 13 11 8 8 10 65 105
Kortfristiga skulder 2 208 1 972 1 607 725 806 447 632 1 130 906 1 131
Skulder och eget kapital 3 098 2 612 2 960 3 294 2 332 2 308 3 128 3 959 3 003 2 754
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 521 574 562 753 841
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 447 1 269 1 535 2 018 1 813 1 046 1 202 1 345 1 235 1 227
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 904 442 543 886 604 508 611 697 651 676
Utdelning till aktieägare 0 0 800 800 0 0 0 200 0 0
Omsättning 8 910 7 228 7 440 6 297 4 775 3 535 5 156 7 681 7 060 5 531
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 5 6 6 6 6 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 485 1 446 1 488 1 036 789 589 859 1 096 1 002 789
Personalkostnader per anställd (tkr) 592 353 371 491 409 354 417 387 395 402
Rörelseresultat, EBITDA 363 192 822 560 -324 -599 -142 1 079 731 214
Nettoomsättningförändring 23,27% -2,84% 19,66% 31,27% 34,05% -31,48% -32,77% 9,39% 26,87% -%
Du Pont-modellen 11,59% 6,39% 28,75% 16,15% -14,02% -27,34% -3,04% 26,32% 22,78% 4,39%
Vinstmarginal 4,03% 2,31% 11,44% 8,56% -6,90% -17,86% -1,84% 13,59% 9,76% 2,19%
Bruttovinstmarginal 91,81% 77,67% 73,15% 74,47% 70,33% 78,60% 68,91% 69,83% 71,37% 76,06%
Rörelsekapital/omsättning 6,96% 4,77% 13,89% 31,83% 32,07% 51,71% 47,09% 35,51% 28,80% 26,09%
Soliditet 17,48% 11,90% 34,57% 58,26% 64,97% 80,24% 75,30% 66,73% 64,13% 53,06%
Kassalikviditet 120,52% 104,72% 146,42% 327,59% 250,50% 452,13% 444,15% 325,04% 306,29% 214,77%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...