Visa allt om Aktiebolaget Sofielunds Gård
Visa allt om Aktiebolaget Sofielunds Gård

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 785 2 557 2 305 2 356 3 053 12 565 13 585 13 496 12 841 12 433
Övrig omsättning 261 85 28 59 309 2 320 89 1 089 7 707 31
Rörelseresultat (EBIT) -725 -1 660 -1 970 -2 725 -2 212 -1 375 -6 071 -6 023 -1 751 -11 986
Resultat efter finansnetto -1 851 -2 920 -3 353 -4 366 -2 635 -3 409 -7 742 -9 315 -4 315 -14 715
Årets resultat -1 777 -2 920 -773 -4 366 -2 635 -3 159 -7 742 -9 315 -2 130 -14 715
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 63 190 61 927 62 015 61 637 61 807 62 960 155 779 157 161 158 059 106 784
Omsättningstillgångar 1 830 960 1 177 1 447 1 737 45 672 3 938 5 169 5 202 2 918
Tillgångar 65 020 62 887 63 192 63 084 63 545 108 633 159 717 162 329 163 261 109 701
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 740 18 517 13 011 13 784 16 503 19 138 60 075 66 292 75 607 33 608
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 8 426 8 426 10 073 10 073 23 568 25 091 25 091 9 129
Långfristiga skulder 36 473 36 026 36 272 36 310 26 315 75 360 71 600 65 211 58 291 60 699
Kortfristiga skulder 11 808 8 344 5 484 4 564 10 654 4 062 4 474 5 735 4 271 6 267
Skulder och eget kapital 65 020 62 887 63 192 63 084 63 545 108 633 159 717 162 329 163 261 109 701
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 909 1 025 1 010 963 866 1 883 1 720 1 878 1 841 1 695
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 499 339 332 311 276 666 624 714 660 584
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 046 2 642 2 333 2 415 3 362 14 885 13 674 14 585 20 548 12 464
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 3 5 5 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 393 852 768 785 1 018 2 513 2 717 2 249 2 140 2 487
Personalkostnader per anställd (tkr) 638 402 385 357 332 536 480 429 418 452
Rörelseresultat, EBITDA -338 -1 290 -1 627 -2 249 -1 624 180 -4 546 -4 495 -322 -10 265
Nettoomsättningförändring 8,92% 10,93% -2,16% -22,83% -75,70% -7,51% 0,66% 5,10% 3,28% -%
Du Pont-modellen -0,80% -2,38% -2,98% -4,30% -2,44% -1,25% -3,77% -3,70% -1,05% -10,91%
Vinstmarginal -18,71% -58,43% -81,82% -115,24% -50,77% -10,83% -44,34% -44,45% -13,32% -96,29%
Bruttovinstmarginal 82,91% 72,55% 76,88% 73,47% 100,00% 100,00% 94,02% 96,18% 97,05% 94,92%
Rörelsekapital/omsättning -358,28% -288,78% -186,85% -132,30% -292,07% 331,16% -3,95% -4,19% 7,25% -26,94%
Soliditet 25,75% 29,44% 20,59% 21,85% 25,97% 17,62% 37,61% 40,84% 46,31% 30,64%
Kassalikviditet 9,63% 4,27% 8,52% 16,28% 9,25% 1 103,10% 64,57% 75,50% 100,37% 28,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...