Visa allt om Aktiebolaget Rörpojkarna
Visa allt om Aktiebolaget Rörpojkarna

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 92 355 91 669 96 418 94 500 96 609 93 722 80 588 88 202 88 435 80 964
Övrig omsättning 10 191 - - - 71 - - 90 76
Rörelseresultat (EBIT) 8 638 7 524 7 575 9 891 10 479 10 575 6 759 7 684 5 931 6 750
Resultat efter finansnetto 8 673 7 696 7 916 10 269 10 724 10 575 6 548 7 572 6 164 6 934
Årets resultat 8 208 7 853 7 341 5 537 7 753 6 627 3 878 4 978 3 145 5 714
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 753 1 048 5 088 5 039 5 420 5 779 6 475 6 924 7 472 6 974
Omsättningstillgångar 54 119 51 955 63 757 63 524 54 468 49 524 45 193 45 091 44 931 43 395
Tillgångar 54 872 53 003 68 845 68 563 59 888 55 303 51 668 52 014 52 402 50 369
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 775 33 567 45 715 43 374 37 836 30 083 23 456 19 578 14 600 35 454
Obeskattade reserver 5 813 7 721 10 162 11 737 9 092 9 114 7 750 7 263 6 720 5 065
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 2 000 10 000 12 000 0 0
Kortfristiga skulder 11 284 11 715 12 969 13 452 12 959 14 106 10 463 13 173 31 083 9 850
Skulder och eget kapital 54 872 53 003 68 845 68 563 59 888 55 303 51 668 52 014 52 402 50 369
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 734 715 616 55 1 601 1 391 1 320 1 695 1 395 1 648
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 800 600 500 500 - -
Löner till övriga anställda 7 279 7 429 6 508 6 888 6 096 5 694 5 558 5 269 5 000 4 467
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 3 420 3 279 4 216 4 062 3 677 2 809 2 823 4 814 2 904 2 530
Utdelning till aktieägare 8 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 3 000
Omsättning 92 365 91 860 96 418 94 500 96 609 93 793 80 588 88 202 88 525 81 040
Nyckeltal
Antal anställda 18 18 18 17 18 18 18 18 18 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 131 5 093 5 357 5 559 5 367 5 207 4 477 4 900 4 913 4 763
Personalkostnader per anställd (tkr) 646 647 637 657 639 598 557 661 524 515
Rörelseresultat, EBITDA 8 933 7 831 8 023 10 272 11 157 11 266 7 510 8 398 6 635 7 243
Nettoomsättningförändring 0,75% -4,93% 2,03% -2,18% 3,08% 16,30% -8,63% -0,26% 9,23% -%
Du Pont-modellen 15,81% 14,52% 11,50% 15,00% 17,97% 19,36% 13,28% 15,27% 11,83% 13,79%
Vinstmarginal 9,39% 8,40% 8,21% 10,89% 11,14% 11,42% 8,52% 9,01% 7,01% 8,58%
Bruttovinstmarginal 29,35% 27,16% 28,31% 27,17% 27,88% 27,55% 26,50% 26,95% 23,70% 24,33%
Rörelsekapital/omsättning 46,38% 43,90% 52,67% 52,99% 42,97% 37,79% 43,10% 36,19% 15,66% 41,43%
Soliditet 77,11% 74,69% 77,92% 75,88% 74,37% 66,54% 56,45% 47,69% 37,09% 77,63%
Kassalikviditet 262,62% 238,15% 312,41% 302,39% 249,98% 212,93% 258,33% 193,53% 75,32% 223,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...