Visa allt om Mönsterås Utvecklings Aktiebolag
Visa allt om Mönsterås Utvecklings Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 426 11 281 11 465 10 505 11 053 12 885 18 152 16 875 13 134 13 905
Övrig omsättning - - - - - - - - 374 -
Rörelseresultat (EBIT) 928 975 1 110 1 653 1 438 1 406 6 389 4 558 2 036 2 606
Resultat efter finansnetto 309 69 46 440 39 233 4 951 1 836 -366 243
Årets resultat 239 47 36 54 424 41 11 416 1 351 -37 7 949
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 889 42 499 43 843 37 645 44 343 40 331 42 159 46 646 50 704 45 816
Omsättningstillgångar 6 186 4 438 2 792 8 496 3 192 21 618 24 439 12 204 8 877 14 363
Tillgångar 48 075 46 937 46 635 46 141 47 535 61 949 66 597 58 850 59 580 60 178
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 342 4 103 4 056 4 020 1 858 1 564 1 523 -9 934 -11 317 -11 280
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 990 1 277 1 129 827 666 574 505 460 441 448
Långfristiga skulder 24 825 20 500 37 825 37 825 41 325 54 527 59 943 63 996 64 671 65 346
Kortfristiga skulder 16 918 21 057 3 626 3 469 3 610 5 284 4 627 4 328 5 785 5 664
Skulder och eget kapital 48 075 46 937 46 635 46 141 47 535 61 949 66 597 58 850 59 580 60 178
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 609 605 - - 544 539 502 497 453 441
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 419 422 862 825 281 233 273 234 257 334
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 1 262 543 699 461 487 349 396 327 290 333
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 426 11 281 11 465 10 505 11 053 12 885 18 152 16 875 13 508 13 905
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 713 5 641 5 733 5 253 5 527 6 443 9 076 8 438 6 567 6 953
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 145 785 781 643 656 561 586 529 500 554
Rörelseresultat, EBITDA 3 717 3 663 3 625 4 112 3 934 4 114 9 194 7 531 5 182 5 343
Nettoomsättningförändring 1,29% -1,60% 9,14% -4,96% -14,22% -29,02% 7,57% 28,48% -5,54% -%
Du Pont-modellen 1,93% 2,09% 2,45% 3,87% 3,56% 2,43% 9,68% 8,20% 3,70% 4,51%
Vinstmarginal 8,12% 8,69% 9,97% 17,01% 15,32% 11,68% 35,53% 28,61% 16,80% 19,53%
Bruttovinstmarginal 15,42% 13,81% 15,51% 25,12% 18,18% 14,87% 38,77% 29,90% 16,30% 22,32%
Rörelsekapital/omsättning -93,93% -147,32% -7,27% 47,85% -3,78% 126,77% 109,14% 46,67% 23,54% 62,56%
Soliditet 9,03% 8,74% 8,70% 8,71% 4,03% 2,52% 2,29% -16,88% -18,99% -18,74%
Kassalikviditet 36,56% 21,08% 77,00% 244,91% 88,42% 409,12% 528,18% 281,98% 153,45% 253,58%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 535 9 438 9 724 8 998 9 500 10 324 16 048 14 473 10 755 11 594
Övrig omsättning - - - - - - - - 374 -
Rörelseresultat (EBIT) 678 400 904 1 182 1 080 909 6 102 3 862 1 368 2 080
Resultat efter finansnetto 309 77 59 448 39 -33 4 951 1 669 -731 139
Årets resultat 239 53 45 61 424 -225 11 416 1 319 -417 7 845
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 899 45 028 46 239 43 184 44 343 47 112 45 019 47 730 51 509 47 374
Omsättningstillgångar 3 946 3 319 1 867 3 479 3 192 14 504 20 770 9 554 7 458 11 827
Tillgångar 48 845 48 347 48 106 46 663 47 535 61 615 65 789 57 284 58 967 59 201
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 226 3 986 3 933 3 889 1 858 1 168 1 393 -11 104 -12 423 -12 006
Obeskattade reserver 77 77 77 77 77 77 77 77 213 213
Avsättningar (tkr) 1 957 1 244 1 094 790 666 527 458 410 353 346
Långfristiga skulder 24 825 20 500 37 825 37 825 41 325 54 527 59 943 63 996 64 671 65 346
Kortfristiga skulder 17 760 22 539 5 177 4 083 3 610 5 316 3 919 3 906 6 154 5 302
Skulder och eget kapital 48 845 48 347 48 106 46 663 47 535 61 615 65 789 57 284 58 967 59 201
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 609 605 - - 544 339 502 497 453 441
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 419 422 862 825 281 233 273 234 257 334
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 1 262 543 699 461 487 349 396 327 290 333
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 535 9 438 9 724 8 998 9 500 10 324 16 048 14 473 11 129 11 594
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 768 4 719 4 862 4 499 4 750 5 162 8 024 7 237 5 378 5 797
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 145 785 781 643 656 461 586 529 500 554
Rörelseresultat, EBITDA 2 921 2 609 3 100 3 323 3 246 2 923 8 213 6 152 3 868 4 203
Nettoomsättningförändring 1,03% -2,94% 8,07% -5,28% -7,98% -35,67% 10,88% 34,57% -7,24% -%
Du Pont-modellen 1,90% 2,04% 2,40% 3,85% 3,56% 2,01% 9,80% 8,13% 3,18% 4,54%
Vinstmarginal 9,73% 10,46% 11,89% 19,95% 17,82% 11,99% 40,19% 32,19% 17,44% 23,17%
Bruttovinstmarginal 15,86% 10,42% 16,16% 24,11% 17,39% 13,73% 42,07% 30,06% 13,70% 22,24%
Rörelsekapital/omsättning -144,88% -203,64% -34,04% -6,71% -4,40% 89,00% 105,00% 39,02% 12,12% 56,28%
Soliditet 8,77% 8,37% 8,30% 8,46% 4,03% 1,99% 2,20% -19,29% -20,81% -20,02%
Kassalikviditet 22,22% 14,73% 36,06% 85,21% 88,42% 272,84% 529,98% 244,60% 121,19% 223,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...