Visa allt om Fastighet i Mariestad AB
Visa allt om Fastighet i Mariestad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 429 2 437 23 026 22 454 19 220 20 205 17 549 16 725 28 346 33 064
Övrig omsättning - - 1 142 1 130 360 118 6 246 333 348
Rörelseresultat (EBIT) 1 520 2 029 3 129 2 611 1 018 689 162 -3 104 -936 301
Resultat efter finansnetto 1 521 2 030 2 807 2 160 569 258 58 -3 456 -2 192 343
Årets resultat 1 176 2 474 2 807 2 160 569 258 58 -3 346 -2 202 522
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 152 8 257 5 152 4 964 5 219 386 534 781 950 1 174
Omsättningstillgångar 5 598 1 942 9 210 10 973 13 576 11 560 10 518 9 923 13 690 23 398
Tillgångar 10 750 10 200 14 363 15 938 18 795 11 946 11 052 10 704 14 640 24 572
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 044 8 867 6 420 3 613 1 452 883 1 624 1 566 4 912 7 114
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 110 99
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 4 000 8 867 13 433 8 187 6 897 6 635 6 225 13 319
Kortfristiga skulder 707 1 332 3 943 3 458 3 910 2 876 2 530 2 503 3 393 4 039
Skulder och eget kapital 10 750 10 200 14 363 15 938 18 795 11 946 11 052 10 704 14 640 24 572
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 3 012 2 925 2 830 2 731 2 800 2 920 4 361 4 960
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 900 894 944 838 857 990 1 630 1 821
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0
Omsättning 2 429 2 437 24 168 23 584 19 580 20 323 17 555 16 971 28 679 33 412
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 9 9 9 9 9 9 13 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 2 558 2 495 2 136 2 245 1 950 1 858 2 180 2 362
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 441 430 424 400 412 439 470 495
Rörelseresultat, EBITDA 1 674 2 156 3 277 2 866 1 235 876 445 -2 833 -687 755
Nettoomsättningförändring -0,33% -89,42% 2,55% 16,83% -4,88% 15,13% 4,93% -41,00% -14,27% -%
Du Pont-modellen 14,15% 19,90% 22,77% 17,79% 7,26% 7,68% 4,28% -27,21% -5,23% 4,64%
Vinstmarginal 62,62% 83,30% 14,21% 12,63% 7,10% 4,54% 2,70% -17,42% -2,70% 3,45%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,92% 42,32% 40,92% 42,07% 39,59% 40,59% 33,05% 43,61% 42,84%
Rörelsekapital/omsättning 201,36% 25,03% 22,87% 33,47% 50,29% 42,98% 45,52% 44,36% 36,33% 58,55%
Soliditet 93,43% 86,93% 44,70% 22,67% 7,73% 7,39% 14,69% 14,63% 34,09% 29,24%
Kassalikviditet 791,80% 145,80% 64,49% 142,31% 192,25% 199,03% 155,77% 127,53% 157,21% 365,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...