Visa allt om Meltolit Aktiebolag
Visa allt om Meltolit Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 35 277 35 747 38 424 43 203 45 881 34 870 33 520 37 258 41 188 37 428
Övrig omsättning - 4 63 - - 879 742 - 8 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 565 2 240 4 424 4 312 3 222 1 716 2 185 1 406 713 707
Resultat efter finansnetto 2 576 2 295 4 295 4 004 2 800 1 324 1 659 646 0 41
Årets resultat 1 730 1 342 2 541 2 205 1 441 713 909 446 171 66
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 379 506 0 0 67 5 14 25 39 65
Omsättningstillgångar 14 789 13 084 12 690 13 450 15 944 13 826 15 616 17 787 20 178 17 877
Tillgångar 15 168 13 590 12 690 13 450 16 011 13 832 15 630 17 812 20 217 17 942
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 427 5 996 5 954 4 104 3 168 1 727 1 794 1 331 1 104 978
Obeskattade reserver 4 407 4 069 3 509 2 509 1 516 759 419 0 0 247
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 334 3 524 3 226 6 838 11 326 11 345 13 417 16 480 19 114 16 718
Skulder och eget kapital 15 168 13 590 12 690 13 450 16 011 13 832 15 630 17 812 20 217 17 942
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 736 719 694 651 632 736 632 535
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 420 2 495 1 670 1 632 1 564 1 037 1 229 1 281 1 143 1 361
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 094 1 123 1 021 1 113 967 679 665 844 690 781
Utdelning till aktieägare 1 370 1 300 1 300 690 1 270 0 780 446 218 46
Omsättning 35 277 35 751 38 487 43 203 45 881 35 749 34 262 37 258 41 196 37 428
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 6 5 5 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 880 5 958 6 404 7 201 7 647 6 974 6 704 5 323 6 865 6 238
Personalkostnader per anställd (tkr) 601 613 596 594 555 480 488 434 426 465
Rörelseresultat, EBITDA 2 692 2 367 4 543 4 315 3 241 1 725 2 196 1 433 740 740
Nettoomsättningförändring -1,31% -6,97% -11,06% -5,84% 31,58% 4,03% -10,03% -9,54% 10,05% -%
Du Pont-modellen 17,03% 16,91% 34,92% 32,19% 20,27% 12,46% 14,07% 8,38% 3,58% 3,97%
Vinstmarginal 7,32% 6,43% 11,53% 10,02% 7,07% 4,94% 6,56% 4,00% 1,76% 1,90%
Bruttovinstmarginal 29,67% 27,92% 30,23% 26,41% 23,48% 18,70% 19,93% 20,37% 20,37% 21,60%
Rörelsekapital/omsättning 29,64% 26,74% 24,63% 15,30% 10,07% 7,11% 6,56% 3,51% 2,58% 3,10%
Soliditet 65,03% 67,47% 68,49% 44,26% 26,76% 16,53% 13,45% 7,47% 5,46% 6,44%
Kassalikviditet 126,10% 141,57% 115,31% 64,07% 50,33% 48,69% 38,54% 36,27% 48,06% 38,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...