Visa allt om Mälarhamnar AB
Visa allt om Mälarhamnar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 125 418 111 216 107 308 117 910 117 003 113 120 99 296 111 983 122 888 125 912
Övrig omsättning 2 622 1 001 1 709 1 218 2 314 696 3 056 1 123 8 005 1 026
Rörelseresultat (EBIT) 12 814 3 700 2 222 2 039 2 215 4 819 -9 512 -2 041 2 863 3 615
Resultat efter finansnetto 11 827 2 262 -4 969 -3 223 -2 105 4 743 -9 681 -2 665 2 367 3 624
Årets resultat 2 010 1 719 -6 640 -5 216 -4 296 486 -87 6 1 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 130 961 119 574 120 802 59 023 46 360 50 875 66 893 62 272 74 555 75 000
Omsättningstillgångar 19 455 19 784 17 566 26 266 27 174 43 266 29 968 29 221 31 135 39 021
Tillgångar 150 416 139 358 138 368 85 289 73 534 94 141 96 861 91 493 105 690 114 021
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 476 33 166 31 447 16 287 20 601 23 221 20 745 20 832 20 826 20 825
Obeskattade reserver 23 901 14 901 15 078 13 356 11 524 8 774 5 474 14 587 16 164 11 729
Avsättningar (tkr) 1 823 1 875 2 062 1 831 2 048 2 187 2 176 1 919 3 351 3 555
Långfristiga skulder 0 0 0 21 800 21 800 22 204 38 255 36 800 36 800 40 800
Kortfristiga skulder 90 216 89 416 89 781 32 015 17 560 37 755 30 211 17 355 28 549 37 112
Skulder och eget kapital 150 416 139 358 138 368 85 289 73 534 94 141 96 861 91 493 105 690 114 021
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 261 1 193 1 177 1 113 983 1 044 1 000 - 946 809
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 31 538 30 703 32 433 34 850 31 235 29 943 31 189 - 38 391 37 021
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 14 415 12 012 14 150 14 387 13 494 13 051 19 351 - 17 358 17 309
Utdelning till aktieägare 1 400 700 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 128 040 112 217 109 017 119 128 119 317 113 816 102 352 113 106 130 893 126 938
Nyckeltal
Antal anställda 72 68 73 82 67 67 153 99 110 110
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 742 1 636 1 470 1 438 1 746 1 688 649 1 131 1 117 1 145
Personalkostnader per anställd (tkr) 663 656 663 624 701 668 341 538 522 509
Rörelseresultat, EBITDA 24 532 14 652 11 302 10 588 11 585 14 998 1 435 9 617 14 324 13 097
Nettoomsättningförändring 12,77% 3,64% -8,99% 0,78% 3,43% 13,92% -11,33% -8,87% -2,40% -%
Du Pont-modellen 8,55% 2,71% -3,15% -2,94% -2,15% 5,20% -9,73% -1,91% 2,96% 3,41%
Vinstmarginal 10,25% 3,40% -4,06% -2,13% -1,35% 4,33% -9,49% -1,56% 2,55% 3,08%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -56,42% -62,61% -67,30% -4,88% 8,22% 4,87% -0,24% 10,60% 2,10% 1,52%
Soliditet 35,31% 32,14% 31,23% 30,64% 39,57% 31,54% 25,58% 34,25% 30,72% 25,67%
Kassalikviditet 21,56% 22,13% 19,57% 82,04% 154,75% 114,60% 99,20% 168,37% 109,06% 105,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...