Visa allt om Skanska Commercial Development Europe AB
Visa allt om Skanska Commercial Development Europe AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 126 11 954 10 887 9 801 14 004 5 085 4 756 6 333 5 066 2 838
Övrig omsättning - - - - - - - - 2 096 -
Rörelseresultat (EBIT) -52 576 -26 607 -27 423 -21 889 -29 601 -19 867 -16 920 -14 266 -6 685 -24 955
Resultat efter finansnetto -42 990 -58 282 -9 178 -3 983 64 922 154 304 164 459 -176 314 -85 698 -27 248
Årets resultat -729 4 665 1 565 -3 146 68 354 143 860 216 961 -122 866 -61 092 -26 818
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 247 164 245 515 373 576 386 369 555 036 563 903 583 531 585 476 831 824 823 272
Omsättningstillgångar 47 801 332 358 143 447 76 004 43 995 100 482 201 492 311 768 164 083 72 910
Tillgångar 294 965 577 874 517 023 462 373 599 031 664 385 785 023 897 244 995 907 896 182
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 143 396 144 125 139 460 99 804 150 659 333 401 518 608 154 291 139 623 139 046
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 484 4 692 15 084 12 805 9 378 5 808 2 786 1 024 977 1 193
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 150 086 429 057 362 478 349 763 438 993 325 178 263 629 741 929 855 308 755 943
Skulder och eget kapital 294 965 577 874 517 023 462 373 599 031 664 385 785 023 897 244 995 907 896 182
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 5 918 5 691 5 349 0 1 976 3 099 2 926 6 649 2 716 4 562
Varav tantiem till styrelse & VD 1 849 2 184 2 258 - 947 1 449 1 246 1 708 1 299 2 431
Löner till övriga anställda 329 386 2 197 4 620 5 900 4 106 4 007 1 212 2 217 3 229
Varav resultatlön till övriga anställda - 116 990 - 1 430 - 829 367 238 1 119
Sociala kostnader 6 045 4 554 6 353 2 106 5 967 6 586 4 304 3 529 2 525 3 989
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50 000 280 000 300 000 0 0 0
Omsättning 9 126 11 954 10 887 9 801 14 004 5 085 4 756 6 333 7 162 2 838
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 4 6 6 6 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 563 5 977 3 629 2 450 2 334 848 793 1 267 1 267 710
Personalkostnader per anställd (tkr) 6 146 5 316 4 633 1 682 2 307 2 299 1 873 2 278 1 865 2 945
Rörelseresultat, EBITDA -52 576 -26 607 -27 423 -21 889 -29 599 -19 860 -16 907 -14 254 -6 660 -24 938
Nettoomsättningförändring -23,66% 9,80% 11,08% -30,01% 175,40% 6,92% -24,90% 25,01% 78,51% -%
Du Pont-modellen -11,74% -0,97% 5,86% 0,48% 13,28% 24,20% 22,59% 2,97% 2,43% 3,37%
Vinstmarginal -379,40% -47,00% 278,15% 22,64% 568,18% 3 161,79% 3 728,34% 420,48% 477,42% 1 063,81%
Bruttovinstmarginal 97,29% 100,00% 97,40% 97,06% 99,52% 99,19% 99,81% 92,96% 100,00% 99,08%
Rörelsekapital/omsättning -1 120,81% -808,93% -2 011,86% -2 793,17% -2 820,61% -4 418,80% -1 306,50% -6 792,37% -13 644,39% -24 067,41%
Soliditet 48,61% 24,94% 26,97% 21,59% 25,15% 50,18% 66,06% 17,20% 14,02% 15,52%
Kassalikviditet 31,85% 77,46% 39,57% 21,73% 10,02% 30,90% 76,43% 42,02% 19,18% 9,64%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...