Visa allt om Sundströms Container & Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Sundströms Container & Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 170 1 102 1 125 1 042 1 251 2 426 2 518 2 428 2 407 2 027
Övrig omsättning - - 49 - 140 15 46 81 - -
Rörelseresultat (EBIT) 666 521 505 457 673 1 046 879 1 191 965 595
Resultat efter finansnetto 670 492 538 880 620 1 587 870 1 237 1 056 665
Årets resultat 533 502 505 765 439 1 241 581 771 696 448
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 712 794 889 1 093 1 188 1 674 2 015 1 883 3 269 1 856
Omsättningstillgångar 10 649 10 431 10 648 10 515 9 695 9 395 8 428 8 264 5 851 6 574
Tillgångar 11 361 11 225 11 537 11 608 10 883 11 068 10 443 10 147 9 120 8 430
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 695 9 462 9 260 9 055 8 591 8 351 7 311 6 929 6 359 5 862
Obeskattade reserver 1 469 1 511 1 670 1 785 1 819 1 835 1 757 1 692 1 555 1 481
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 540 540 540 540
Kortfristiga skulder 197 252 609 768 473 881 835 986 667 547
Skulder och eget kapital 11 361 11 225 11 537 11 608 10 883 11 068 10 443 10 147 9 120 8 430
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 300 300 300 300 300 200 200 200 200 200
Omsättning 1 170 1 102 1 174 1 042 1 391 2 441 2 564 2 509 2 407 2 027
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 748 616 648 613 847 1 387 1 275 1 556 1 350 998
Nettoomsättningförändring 6,17% -2,04% 7,97% -16,71% -48,43% -3,65% 3,71% 0,87% 18,75% -%
Du Pont-modellen 5,90% 4,89% 4,67% 7,61% 6,56% 14,36% 8,73% 12,52% 11,88% 8,21%
Vinstmarginal 57,26% 49,82% 47,91% 84,74% 57,07% 65,50% 36,22% 52,31% 44,99% 34,14%
Bruttovinstmarginal 96,32% 98,73% 95,56% 98,08% 96,32% 94,64% 95,23% 97,53% 93,23% 90,92%
Rörelsekapital/omsättning 893,33% 923,68% 892,36% 935,41% 737,17% 350,95% 301,55% 299,75% 215,37% 297,34%
Soliditet 95,42% 94,79% 91,55% 89,34% 91,26% 87,67% 82,41% 80,29% 82,00% 82,19%
Kassalikviditet 5 405,58% 4 139,29% 1 748,44% 1 369,14% 2 049,68% 1 066,40% 1 009,34% 838,13% 877,21% 1 201,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...