Visa allt om Blombergs Ur Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 016 1 087 1 194 1 181 1 372 1 443 1 949 1 938 1 697 1 677
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 16 -17 -13 -15 -77 -13 18 88 13 9
Resultat efter finansnetto 3 -32 -27 -32 -83 -25 5 72 0 -5
Årets resultat 3 -32 -27 -32 -83 -25 5 72 0 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 9 13 18 4 5 7 1 1 1
Omsättningstillgångar 281 309 358 382 427 449 625 834 600 570
Tillgångar 298 318 371 399 431 454 632 835 602 572
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54 51 73 100 132 215 240 235 163 162
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 173 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 23 37 40 42 51 62 81 122 0 207
Kortfristiga skulder 222 230 257 256 247 177 310 478 266 202
Skulder och eget kapital 298 318 371 399 431 454 632 835 602 572
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 222 237 230 288 217 220 216 231 197
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 216 39 43 49 29 5 0 0 0 8
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 78 114 121 107 131 115 117 115 115 106
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 016 1 087 1 194 1 181 1 372 1 443 1 949 1 938 1 697 1 677
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 016 1 087 1 194 1 181 1 372 1 443 1 949 1 938 1 697 1 677
Personalkostnader per anställd (tkr) 297 376 401 394 439 337 345 337 348 307
Rörelseresultat, EBITDA 19 -14 -8 -8 -76 -11 20 88 13 9
Nettoomsättningförändring -6,53% -8,96% 1,10% -13,92% -4,92% -25,96% 0,57% 14,20% 1,19% -%
Du Pont-modellen 5,37% -5,35% -3,50% -3,76% -17,87% -2,86% 2,85% 10,54% 2,16% 1,57%
Vinstmarginal 1,57% -1,56% -1,09% -1,27% -5,61% -0,90% 0,92% 4,54% 0,77% 0,54%
Bruttovinstmarginal 55,02% 57,96% 54,77% 56,05% 50,51% 46,43% 36,07% 39,53% 41,07% 38,58%
Rörelsekapital/omsättning 5,81% 7,27% 8,46% 10,67% 13,12% 18,85% 16,16% 18,37% 19,68% 21,94%
Soliditet 18,12% 16,04% 19,68% 25,06% 30,63% 47,36% 37,97% 28,14% 47,77% 28,32%
Kassalikviditet 11,26% 25,22% 26,07% 29,69% 33,60% 33,90% 23,55% 49,16% 26,32% 35,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...