Visa allt om Blombergs Ur Aktiebolag
Visa allt om Blombergs Ur Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 075 1 016 1 087 1 194 1 181 1 372 1 443 1 949 1 938 1 697
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 99 16 -17 -13 -15 -77 -13 18 88 13
Resultat efter finansnetto 87 3 -32 -27 -32 -83 -25 5 72 0
Årets resultat 87 3 -32 -27 -32 -83 -25 5 72 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 17 9 13 18 4 5 7 1 1
Omsättningstillgångar 326 281 309 358 382 427 449 625 834 600
Tillgångar 338 298 318 371 399 431 454 632 835 602
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 141 54 51 73 100 132 215 240 235 163
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 23 37 40 42 51 62 81 122 0
Kortfristiga skulder 182 222 230 257 256 247 177 310 478 266
Skulder och eget kapital 338 298 318 371 399 431 454 632 835 602
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 222 237 230 288 217 220 216 231
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 192 216 39 43 49 29 5 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 60 78 114 121 107 131 115 117 115 115
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 075 1 016 1 087 1 194 1 181 1 372 1 443 1 949 1 938 1 697
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 075 1 016 1 087 1 194 1 181 1 372 1 443 1 949 1 938 1 697
Personalkostnader per anställd (tkr) 260 297 376 401 394 439 337 345 337 348
Rörelseresultat, EBITDA 105 19 -14 -8 -8 -76 -11 20 88 13
Nettoomsättningförändring 5,81% -6,53% -8,96% 1,10% -13,92% -4,92% -25,96% 0,57% 14,20% -%
Du Pont-modellen 29,29% 5,37% -5,35% -3,50% -3,76% -17,87% -2,86% 2,85% 10,54% 2,16%
Vinstmarginal 9,21% 1,57% -1,56% -1,09% -1,27% -5,61% -0,90% 0,92% 4,54% 0,77%
Bruttovinstmarginal 57,49% 55,02% 57,96% 54,77% 56,05% 50,51% 46,43% 36,07% 39,53% 41,07%
Rörelsekapital/omsättning 13,40% 5,81% 7,27% 8,46% 10,67% 13,12% 18,85% 16,16% 18,37% 19,68%
Soliditet 41,72% 18,12% 16,04% 19,68% 25,06% 30,63% 47,36% 37,97% 28,14% 47,77%
Kassalikviditet 12,64% 11,26% 25,22% 26,07% 29,69% 33,60% 33,90% 23,55% 49,16% 26,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...