Visa allt om Kompass Sverige Aktiebolag
Visa allt om Kompass Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 787 6 971 10 018 16 857 23 416 25 027 29 424 32 902 27 960 29 238
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 182 -453 -679 -1 225 1 440 4 709 6 314 6 836 3 529 4 197
Resultat efter finansnetto 305 -373 -538 -1 187 1 364 4 355 6 139 7 586 3 965 4 333
Årets resultat 562 98 -447 -932 -39 -37 -57 9 14 24
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 197 355 382 256 78 98 173 372 569 851
Omsättningstillgångar 1 757 6 246 7 786 13 857 26 078 30 613 32 240 33 550 30 031 29 860
Tillgångar 1 954 6 601 8 168 14 113 26 156 30 711 32 413 33 922 30 600 30 711
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 943 2 381 2 283 2 731 1 163 1 202 1 239 1 282 1 273 1 259
Obeskattade reserver 0 0 0 -35 -35 28 7 156 141 155
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 11 274 10 208 9 776 9 455 8 956 8 435
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 011 4 220 5 885 11 417 13 754 19 273 21 391 23 029 20 230 20 861
Skulder och eget kapital 1 954 6 601 8 168 14 113 26 156 30 711 32 413 33 922 30 600 30 711
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 1 394 1 378 1 690 2 750 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 514 118 550 0 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 3 759 3 954 3 178 4 265 4 041 5 387 6 926
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 0 7 012 3 718 2 961 2 654 1 948 2 193 2 686
Utdelning till aktieägare 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 787 6 971 10 018 16 857 23 416 25 027 29 424 32 902 27 960 29 238
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 12 13 13 13 13 15 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 405 1 801 1 925 2 263 2 531 1 864 1 392
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 958 755 601 702 529 698 573
Rörelseresultat, EBITDA 182 -453 -679 -1 180 1 552 4 795 6 572 7 093 3 797 4 466
Nettoomsättningförändring -60,02% -30,42% -40,57% -28,01% -6,44% -14,94% -10,57% 17,68% -4,37% -%
Du Pont-modellen 15,76% -5,20% -6,55% -6,87% 7,13% 15,81% 20,15% 23,38% 14,09% 15,12%
Vinstmarginal 11,05% -4,92% -5,34% -5,75% 7,96% 19,40% 22,20% 24,10% 15,42% 15,89%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,77% 29,06% 18,98% 14,47% 52,63% 45,31% 36,87% 31,98% 35,05% 30,78%
Soliditet 48,26% 36,07% 27,95% 19,17% 4,35% 3,98% 3,84% 4,11% 4,49% 4,46%
Kassalikviditet 173,79% 148,01% 132,30% 121,37% 189,60% 158,84% 150,72% 145,69% 148,45% 143,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...