Visa allt om Tulip Food Company AB
Visa allt om Tulip Food Company AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09 2006-09
Nettoomsättning 704 033 750 098 694 702 664 560 678 398 734 976 749 766 536 336 610 393 575 694
Övrig omsättning - - - - - 104 - - 429 -
Rörelseresultat (EBIT) 17 195 24 710 19 560 4 601 16 682 30 042 8 716 5 704 10 170 -6 119
Resultat efter finansnetto 17 172 24 705 19 584 4 499 16 638 30 601 7 094 4 849 9 267 -6 625
Årets resultat 14 299 14 665 152 -89 6 939 16 808 5 214 3 595 6 254 -4 272
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09 2006-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 097 36 799 38 366 44 143 50 299 9 414 8 615 2 761 3 729 5 134
Omsättningstillgångar 122 595 136 721 130 249 107 866 115 058 98 833 93 386 73 052 77 043 72 772
Tillgångar 155 692 173 520 168 615 152 009 165 357 108 247 102 001 75 813 80 772 77 906
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 181 56 649 41 984 41 831 41 920 32 527 15 719 10 505 11 110 4 856
Obeskattade reserver 25 214 25 294 19 500 0 27 549 7 988 225 386 561 0
Avsättningar (tkr) 780 848 913 1 149 1 139 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 104 517 90 729 106 218 109 029 94 749 67 732 86 057 64 922 69 101 73 050
Skulder och eget kapital 155 692 173 520 168 615 152 009 165 357 108 247 102 001 75 813 80 772 77 906
Löner & utdelning (tkr)
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
2011-09
2010-09
2009-09
2008-09
2007-09
2006-09
Löner till styrelse & VD 1 467 1 378 1 034 1 036 1 040 1 052 1 040 1 276 1 107 1 037
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 37 283 35 156 34 192 31 774 32 735 12 682 12 035 10 705 10 662 10 278
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 15 416 16 864 13 527 12 941 12 752 4 958 4 304 4 381 4 157 3 960
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 704 033 750 098 694 702 664 560 678 398 735 080 749 766 536 336 610 822 575 694
Nyckeltal
Antal anställda 100 102 92 92 101 36 38 31 30 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 040 7 354 7 551 7 223 6 717 20 416 19 731 17 301 20 346 17 990
Personalkostnader per anställd (tkr) 542 524 530 497 461 533 544 549 547 503
Rörelseresultat, EBITDA 24 662 31 068 26 132 11 426 23 144 30 966 9 612 6 896 11 396 -4 840
Nettoomsättningförändring -6,14% 7,97% 4,54% -2,04% -7,70% -1,97% 39,79% -12,13% 6,03% -%
Du Pont-modellen 11,08% 14,29% 11,66% 3,12% 10,15% 29,11% 9,94% 8,11% 13,51% -7,44%
Vinstmarginal 2,45% 3,30% 2,83% 0,71% 2,47% 4,29% 1,35% 1,15% 1,79% -1,01%
Bruttovinstmarginal 9,25% 9,40% 9,50% 6,99% 7,73% 11,83% 9,71% 13,91% 13,34% 11,26%
Rörelsekapital/omsättning 2,57% 6,13% 3,46% -0,18% 2,99% 4,23% 0,98% 1,52% 1,30% -0,05%
Soliditet 28,81% 44,02% 33,42% 27,52% 37,63% 35,49% 15,57% 14,22% 14,25% 6,23%
Kassalikviditet 100,97% 129,76% 108,50% 83,45% 101,65% 132,52% 96,48% 89,26% 99,18% 81,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...