Visa allt om Anders Olssons Möblerings AB
Visa allt om Anders Olssons Möblerings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Nettoomsättning 14 656 14 263 14 063 14 750 16 682 17 151 15 338 16 716 12 529 18 793
Övrig omsättning 92 202 75 25 - - 4 22 8 31
Rörelseresultat (EBIT) 1 080 1 031 396 359 792 1 002 654 614 895 -2 737
Resultat efter finansnetto 487 401 -319 -364 130 416 292 -31 554 -3 365
Årets resultat 487 401 -319 -364 135 416 292 -31 564 -3 365
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 031 21 594 22 158 22 463 22 992 23 569 24 146 24 774 25 125 25 521
Omsättningstillgångar 9 444 9 396 9 545 9 157 9 519 9 513 9 035 8 990 8 986 8 691
Tillgångar 30 475 30 990 31 704 31 620 32 511 33 082 33 182 33 763 34 111 34 212
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 898 12 775 12 738 13 421 14 118 14 318 14 235 14 276 14 633 14 288
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Avsättningar (tkr) 5 534 5 637 5 739 5 842 5 961 6 080 6 199 6 318 6 445 6 530
Långfristiga skulder 8 240 9 200 9 100 8 110 8 410 8 770 8 810 8 242 8 442 10 330
Kortfristiga skulder 3 803 3 378 4 126 4 246 4 021 3 915 3 938 4 927 4 591 3 054
Skulder och eget kapital 30 475 30 990 31 704 31 620 32 511 33 082 33 182 33 763 34 111 34 212
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 510 360 360 648 648 432 648
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 512 2 551 2 583 2 493 2 616 2 498 2 695 1 945 1 167 2 088
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 890 816 935 995 954 934 919 942 554 938
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 748 14 465 14 138 14 775 16 682 17 151 15 342 16 738 12 537 18 824
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 8 9 9 9 9 9 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 832 1 783 1 758 1 639 1 854 1 906 1 704 1 857 1 139 1 708
Personalkostnader per anställd (tkr) 427 424 444 447 440 424 402 397 198 337
Rörelseresultat, EBITDA 1 176 1 129 496 481 917 1 145 807 765 1 013 -2 560
Nettoomsättningförändring 2,76% 1,42% -4,66% -11,58% -2,73% 11,82% -8,24% 33,42% -% -%
Du Pont-modellen 3,54% 3,33% 1,25% 1,14% 2,44% 3,03% 2,75% 1,82% 2,76% -7,97%
Vinstmarginal 7,37% 7,23% 2,82% 2,43% 4,75% 5,84% 5,94% 3,67% 7,51% -14,52%
Bruttovinstmarginal 40,43% 40,89% 40,20% 41,36% 40,68% 39,34% 41,81% 40,54% 37,30% 17,80%
Rörelsekapital/omsättning 38,49% 42,19% 38,53% 33,29% 32,96% 32,64% 33,23% 24,31% 35,08% 30,00%
Soliditet 42,32% 41,22% 40,18% 42,44% 43,43% 43,28% 42,90% 42,28% 42,90% 41,78%
Kassalikviditet 10,07% 12,26% 9,31% 10,01% 14,28% 23,83% 14,98% 12,87% 25,07% 24,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...