Visa allt om Boat Consult, Cardell Aktiebolag
Visa allt om Boat Consult, Cardell Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 522 8 803 9 592 8 273 9 574 5 882 4 423 2 870 1 728 1 950
Övrig omsättning - - - - 7 - 71 672 20 28
Rörelseresultat (EBIT) 791 629 582 398 496 240 222 -277 99 -61
Resultat efter finansnetto 754 533 546 351 429 194 183 -296 75 -89
Årets resultat 447 297 304 356 309 141 134 144 52 29
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 159 183 0 0 355 89 172 238 12 15
Omsättningstillgångar 5 757 5 772 7 023 3 827 2 539 3 190 1 920 1 631 1 918 2 403
Tillgångar 5 916 5 955 7 023 3 827 2 894 3 279 2 092 1 869 1 930 2 419
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 602 2 115 1 818 1 513 1 157 849 709 575 430 378
Obeskattade reserver 485 267 135 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 000 1 000 1 000 300 300 300 300 300 265 222
Kortfristiga skulder 1 829 2 574 4 070 2 013 1 437 2 131 1 083 994 1 235 1 818
Skulder och eget kapital 5 916 5 955 7 023 3 827 2 894 3 279 2 092 1 869 1 930 2 419
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 110 197
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 701 3 423 2 931 2 522 2 554 2 019 1 677 1 185 248 316
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 240 1 037 911 777 683 772 408 427 165 203
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 522 8 803 9 592 8 273 9 581 5 882 4 494 3 542 1 748 1 978
Nyckeltal
Antal anställda 16 15 14 13 11 9 8 5 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 658 587 685 636 870 654 553 574 864 650
Personalkostnader per anställd (tkr) 312 303 279 260 303 310 261 322 264 241
Rörelseresultat, EBITDA 833 646 582 398 666 327 321 -201 103 -57
Nettoomsättningförändring 19,53% -8,23% 15,94% -13,59% 62,77% 32,99% 54,11% 66,09% -11,38% -%
Du Pont-modellen 13,40% 10,61% 8,29% 10,40% 17,17% 7,32% 10,61% -14,82% 5,13% -2,52%
Vinstmarginal 7,54% 7,18% 6,07% 4,81% 5,19% 4,08% 5,02% -9,65% 5,73% -3,13%
Bruttovinstmarginal 86,91% 91,33% 84,77% 80,70% 59,95% 100,00% 84,90% 81,57% 57,93% 65,18%
Rörelsekapital/omsättning 37,33% 36,33% 30,79% 21,93% 11,51% 18,00% 18,92% 22,20% 39,53% 30,00%
Soliditet 50,38% 39,01% 27,39% 39,53% 39,98% 25,89% 33,89% 30,77% 22,28% 15,63%
Kassalikviditet 245,65% 150,78% 140,17% 128,51% 169,03% 132,80% 142,11% 117,81% 141,62% 111,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...