Visa allt om Väsby Färghall Aktiebolag
Visa allt om Väsby Färghall Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 930 8 768 8 048 7 298 7 547 6 545 6 688 6 580 6 286 6 268
Övrig omsättning - - - - 57 41 15 140 - 234
Rörelseresultat (EBIT) 644 -175 102 202 -298 189 366 72 126 316
Resultat efter finansnetto 639 -176 115 219 -305 183 354 61 122 305
Årets resultat 386 -177 36 130 -165 128 199 20 61 247
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 186 116 90 118 88 75 102 191 188 261
Omsättningstillgångar 2 832 2 314 2 212 2 143 1 832 1 566 1 480 1 408 1 410 988
Tillgångar 3 018 2 430 2 302 2 260 1 921 1 642 1 582 1 599 1 598 1 249
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 026 640 817 781 651 816 688 590 570 508
Obeskattade reserver 222 97 97 49 0 140 136 59 33 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 130 130 130 150 168 83 100 191 0 0
Kortfristiga skulder 1 640 1 563 1 258 1 280 1 102 602 658 759 996 740
Skulder och eget kapital 3 018 2 430 2 302 2 260 1 921 1 642 1 582 1 599 1 598 1 249
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 300 278 225 300 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 622 1 458 1 135 773 1 160 562 358 575 735 795
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 632 586 404 356 496 378 295 395 376 372
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
Omsättning 10 930 8 768 8 048 7 298 7 604 6 586 6 703 6 720 6 286 6 502
Nyckeltal
Antal anställda 5 3 3 2 2 - 2 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 186 2 923 2 683 3 649 3 774 - 3 344 2 193 1 572 1 567
Personalkostnader per anställd (tkr) 457 732 539 600 845 - 473 404 359 364
Rörelseresultat, EBITDA 673 -152 130 240 -264 218 480 133 199 414
Nettoomsättningförändring 24,66% 8,95% 10,28% -3,30% 15,31% -2,14% 1,64% 4,68% 0,29% -%
Du Pont-modellen 21,37% -7,20% 5,21% 10,27% -15,51% 11,51% 23,14% 4,57% 7,95% 25,30%
Vinstmarginal 5,90% -2,00% 1,49% 3,18% -3,95% 2,89% 5,47% 1,11% 2,02% 5,04%
Bruttovinstmarginal 45,48% 45,84% 45,07% 49,47% 47,89% 49,15% 46,23% 42,10% 42,71% 40,57%
Rörelsekapital/omsättning 10,91% 8,57% 11,85% 11,83% 9,67% 14,73% 12,29% 9,86% 6,59% 3,96%
Soliditet 39,73% 29,45% 38,78% 36,16% 33,89% 55,98% 49,83% 39,55% 37,16% 40,67%
Kassalikviditet 68,35% 41,97% 63,04% 46,88% 46,10% 43,69% 43,92% 37,94% 53,01% 57,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...